Nemesis - Solens motpart

 
Faktareservationer och källor

 

   

 

 

 

Kosmologi

 

 

 

 Faktareservation
och källor

 
 

 

Sidan 1

 

 

Sidan 2

 

 

Sidan 3

 

 

Sidan 4


 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående uppgifterna om Nemesis/Nibiru

Uppgifterna i artikeln går dessvärre inte att verifiera med påtagliga fakta. Informationen kommer från källor såsom: Enuma Elish, Bibeln, Kolbrin, Fornnordisk, Sumerisk och Persisk mytologi, Mahabharata, Zecharia Sitchins böcker, artiklar av Immanuel Velikovsky, mina egna erfarenheter, drömmar bland mycket annat. Det ankommer på läsaren att själv göra sina iakttagelser, dra paralleller och lägga pussel med den knappa information vi har om detta viktiga ämne.

Regeringar och myndigheter bland jordens ledande länder har stora resurser inom arkeologi, kulturhistoria och astronomi. Dessvärre har mycket lite av kunskapen som samlats in därifrån vidarebefordras till allmänheten. Genom mina studier om solens följeslagare och dess system av planeter hoppas jag kunna bidra något till att sanningen så småningom kommer fram. En del av uppgifterna som presenteras kan vara felaktiga men information av varierande kvalitet är ju definitivt bättre än total förnekelse. 

 

Tillbaka