Kultur

 

 
 

Medborgarlön nu!
Välfärdsreform
i tiden

 

 

 

Kosmiska artefakter
Intelligenta kulturers
signum

 

 

 
Sexuell identitet

En esoterisk
betraktelse

 

 

 
Schaman
En bro mellan
två världar

 


 
Energidiagram
Rätt person
på rätt plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bättre tid

 

Kultur kan sägas vara förlängningen av våra mest grundläggande behov; mat för dagen, tak över huvudet och viljan till fortplantning. I den tidsålder vi levt under ett antal tusen år har det varit lite si och så med kulturen, den basala överlevnaden har varit det mest primära, kultur har varit lyx. Med raska steg närmar vi oss dock den tidsera som skall kallas "fulländad konst och kultur", vi kommer inte behöva kämpa för brödfödan eller uppfinna hjulet på nytt varje dag. Vi går mot en stabilare tid och en lyckligare tillvaro.

 

Kultur handlar mycket om att skapa men även om att bevara. I kulturen finns en strävan mot harmoni, skönhet och ändamålsenlighet. När vi arbetar med kulturella ting finner vi vägen till självförverkligande och i slutänden till lycka. Men det kulturella värvet är ingen egocentrisk verksamhet. Kulturen närs och får sin energi ur den sociala gemenskapen. Vad är egentligen omöjligt när inspirerade människor arbetar tillsammans för att kunna manifestera en idé och dröm som de har. Kulturen genererar blomstrande samhällen.