Tidsresor, en fantastisk dröm

 

Att resa i rum, tid och tanke

travel

 

Det finns kosmologiska lagar som förhindrar resor till det förgångna, trots detta är
tidsresor en verklighet. Hur går det ihop? – Tidresenären får godta en begränsning;
han kan bege sig till svunna tider men tillåts inte förändra det som redan har skett.

 

 

 

Tidens natur

 

Tiden, i sin mest grundläggande form, är ett mått på tomrummets aktuella tillstånd eller densitet. Det lufttomma rummet (vakuum) är inte ett ingenting utan består av fundamentala enheter som jag väljer att kalla nol. Detta medium benämns ibland som Chí i österlandet. Nol har ett normaltillstånd där enheterna fördelar sig på ett visst avstånd från varandra. I rummets normaltillstånd har rörelsen och därmed även tiden sin maximala hastighet.

 

Ljus, materia och gravitation består, enkelt uttryckt, av förtätningar respektive förtunningar i vakuum. Så fort något av dessa yttringar är närvarande så påverkas tiden mot en långsammare hastighet. Rörelsen, till exempel en ljusvåg, får en långsammare hastighet nära en tung stjärna. Men även tiden går då långsammare så ljusvågen själv ser sin rörelse som oförändrad. En yttre betraktare kan dock, med en oberoende klocka, mäta skillnaden.

 

 

Det mystiska nuet

 

Man kan likna nuet vid en vindil som sveper över ett vetefält. Fältet finns där hela tiden men varje skeende blir inte förverkligat förrän det enskilda strået böjer sig på sitt speciella sätt. Men liknelsen har sina begränsningar för vetefältet har oändlig utsträckning och vindilen återkommer aldrig när den en gång svept förbi. Men så är det ändå med nuet, det existerar just nu och kommer aldrig åter; det vill säga, inte i dess manifesterade gestaltning.

 

För att återgå till vår liknelse; fältet finns trots allt kvar även när vindilen dragit förbi. Det betyder att vi kan låta vår själsliga betraktelse än en gång svepa över valda delar av vetefältet. På så sätt uppstår det förgångna på nytt men nu i form av en återblick av det som varit. Nuets vind böjer stråna men betraktelsens vind kan inte inverka på det sättet. Betraktelsen kan istället blicka framåt och bakåt, mot vetefält där nuets vind ej är närvarande.

 

 

Fysiska tidsresor

 

Det är fullt möjligt (om än krångligt) att göra fysiska tidsresor till framtiden. Det finns förstås en hake och det är att man inte kan vända tillbaka till sin egen tid. Rent tekniskt så går man in i sitt rymdskepp och lägger sig i en omloppsbana runt en tung stjärna. Den starka gravitation som man utsätts för resulterar i att kroppen åldras långsammare än vad som vore fallet hemma på jorden. Ett annat sätt är att pressa upp sin farkost i hastigheter nära ljushastigheten. Vid återkomsten till jorden finner man jämngamla personer vara äldre än man själv är.

 

Om man nu inte vill lämna jorden finns ju möjligheten (när forskningen nått så långt) att använda kryotekniken. Kroppen fryses ner, under kontrollerade former, till temperaturer nära absoluta nollpunkten. När kroppens alla vitala funktioner upphör hamnar man i ett komatillstånd men medvetandet upplever istället andra världar. Dessa utomkroppsliga upplevelser, en oundviklig konsekvens av kryosömnen, kan möjligen vara svåra att bemästra (om man inte är schaman). Ett problem i sammanhanget är också att själen kan dras till återfödelsen, i en ny kropp.

 

 

Akashakrönikan

 

Det är inte möjligt att i fysisk form resa till det förgångna (i vårt eget solsystem). Kosmos behöver vissa givna konstanslagar för att kunna fungera och detta är en av dem. Den universella planen är inte bara välregisserad, den är fulländad. Att försöka förändra den vore minst sagt förmätet, kosmos fungerar istället så att missnöjda personer får en ny chans. De försätts i liknande situationer och kan då agera på ett annat sätt.

 

Men även om man inte kan förändra det förgångna så kan man ändå återuppleva det. Allt som någonsin funnits existerar fortfarande som urbilder i subtil energi. Denna minnesbank (akashakrönikan) är åtkomlig för alla som har förmågan att tona in sin betraktelse på den speciella energifrekvens som det handlar om. Framtida tekniska landvinningar kommer möjliggöra maskiner som hjälper medvetandet att framkalla resor till det förgångna.

 

 

Dubbla framtider

 

Akashakrönikan gör ingen skillnad på då, nu och senare vilket innebär att även framtiden ryms där. Det finns emellertid en alternativ framtid som en framtidsbetraktare kan råka hamna i. Denna framtid skapas av enskilda väsen och utgör en slags prognos för hur deras framtid kan komma att gestalta sig. Prognosen bygger på summan av alla för väsendet kända fakta. Som exempel kan nämnas det framtidsscenario som planeten jorden bär på.

 

Vi måste alltså skilja på akashakrönikan, som beskriver den absolut orubbliga framtiden och framtidsscenariot som planeten jorden själv har utvecklat. Det finns inget känt sätt att identifiera vilken framtid man betraktar i olika former av uppenbarelser. Man får nog godta att kosmos bevarar denna hemlighet. I ett större perspektiv kan det vara en välsignelse. Tänk att få en framtidsvision om någonting rysligt som oundvikligen måste ske…

 

 

Oändlighetens konsekvens

 

När det gäller tidsresor så finns det dock en fundamental faktor som måste räknas in i ekvationen, denna
faktor är rymdens oändlighet, vilken i sig bär på oändliga variationsmöjligheter. För i ett oändligt universum
existerar inte bara galaxer och solsystem som är ganska lika de vi lever i, oändligheten innebär att det finns
oändligt många galaxer och solsystem som i minsta detalj är identiska med vår hemmiljö. Vad betyder detta?

 

Oändlighetens konsekvens innebär att vårt solsystems samtliga utvecklingssteg, på en tidsaxel, existerar på
ett oändligt antal platser i kosmos. Det är med andra ord fullt möjligt att teleportera sig själv till en plats i
universum som är identisk med vår hemmiljö, så som den var i en förgången tid. Så i den meningen kan vi
faktiskt inte bara resa till det förgångna utan även ändra på förutsättningarna där; påverka vår framtid!

 

Den lilla skillnaden som finns mellan det solsystem vi reser till och det solsystem vi lämnar är att de väsen
som lever på fjärran ort i praktiken styrs av "andra själar", vår egen själ kan ju inte vara på två ställen på
en och samma gång. Vi kan alltså i det fjärran solsystemet möta en perfekt kopia av oss själva, en händelse
som måste vara extremt förvirrande för båda parter. Likafullt är detta något som definitivt kan äga rum.

 

Så om vi skulle råka ställa till det i vårt eget solsystem, och på något sätt framkalla en katastrof, så kan vi
i princip åka till det förgångna (i form av ett identiskt solsystem i förgången tid) och faktiskt varna för att
utföra vissa handlingar. Detta skulle ändra detta solsystems framtid, förhoppningsvis mot ett bättre öde.
Men detta öde skulle förstås vara helt i enlighet med akashakrönikan för det solsystemet, allt är beräknat.

 

En logisk konsekvens är också att vi skulle kunna teleportera till vår egen framtid (även detta i form av ett
identiskt solsystem som dock nått längre utvecklingsmässigt). Detta förutsätter förstås att vi på förhand vet
hur framtiden kommer att gestalta sig. Detta är information som universum mycket motvilligt släpper ifrån
sig eftersom det är en poäng att leva i nuet. Vi tvingas på gott och ont sväva i okunskap om vår framtid.

 

 

 

 

Som Too-ticki säger

i muminboken Trollvinter:

 

”Allting är mycket osäkert,

och det är just det

som lugnar mig.”

 

 

 

 

2010-08-15

En uppdatering var nödvändig för att belysa
"Oändlighetens konsekvens", i sista stycket.

 

 

Joakim R S Nilsson

    E-post Joakim

 

Till hemsidan