Daga


 

Daga föddes 1899 i Stockholm med Signe Nilsson som mamma och Gunnar Rundell som pappa. Signe gifte sig senare med Karl Johnsson och med honom fick hon Dagas halvsyskon Alice, Helmer, Ture, Harry och Lennart. Karl var en driftig karl som hade en snickerifabrik (inredningar). Daga växte upp i Malmö. Daga gifte sig med Daniel och fick barnen Birgit och Bertil. Dagas biologiska pappa Gunnar jobbade på televerket som montör.

Signe Nilsson Gunnar Rundell, 20 år   Gunnars mor Anna , 46 år 1898


Nedan följer släkttavla för Daga. Se även bilder och mer kuriosa om Dagas led på moder sidan.

Daga Jonsson (Rundell)
f 1899-09-04 i Stockholm
d 1987 i Ängelholm
Signe Nilsson
f 1879-06-09 i Stockholm
d 1961
Beda Enggren *
f 1846-10-17 i Vänersborg
d 1937 i Stockholm
Kristina Uggla
f 1820-08-20 i Lidåker
d 1876 i Klara församling, Stockholm
Hedvig (Hedda) Bauer*
f 1799(8?)-06-23
d 1880 i Alingsås
Christina Beijer*
f 1768-06-06 i Göteborg
d 1847-04-11 i Fullestad
         
Godsherre Johan Reinhold Bauer*
f 1763-03-27 (07?)  i Örgryte
d 1820-10-22
Sophia Bratt*
f ca 1726
Sofia Schröder Catarina Häger
d 1698
   
Handlanden Erik Schröder    
Rådman Jacob Bratt
f 1679
d 1748-12-13 i Göteborg
Christina Matzen
d 1717
Christina Scröder  
Handlanden David Matzen  
Handlanden Lars Bratt
d 1719 i Göteborg
Agneta Weinheim

Maria Bonnat*
d ca 1651

Guvernementskamrer Arvid Hansson Weinheim
d 1666
Riksdagsman Jacob Larsson Bratt
f 1614
d 1695
Elin
Borgmästare Lars Hansson*
Bruks Patron Johan Friedric Bauers*
f 1723-06-07
d 1801-12-17 på Gubbero
       
Överstelöjtnant Leonard Magnus Uggla*
f 1777-07-23
d 1867-07-03

         
Tullinspektör Karl Gustav Enggren
f 1816
d 1873


         
Snickare John Wilhelm Nilsson
f 1847                  
Gunnar Rundell
f 1876-06-17 i Västervik
d 1961
Anna Amalia Catharina Carlson *
f 1852-04-15  i Västervik
Maria Jonasdotter
f 1823 i Västervik
d 1879-04-30 (av hepatit) i Västervik


         
Styrman Gustaf Carlsson
f 1822
d 1867-01-10 (drunknad) i Västervik


         
Skomakare Frans Oskar Ferdinand Rundell*
f 1852-01-29 i Staden, Vimmerby
Gertrud Olofsdotter
f 1824-12-18 i Söderåkra
d 1910-07-30 i Tuna


         
Skomakare Frans Johan Rundell
f 1827-01-18 i Cronoberg Tuna (Kalmar)
d 1915-06-17 i Tuna
Hemmansägare Nils Andersson

         
Inga Larsdotter

         

* Lite mer och kuriosa

Beda Enggren (1846-1947) och John Wilhelm Nilsson fick förutom Signe även barnen Carl Valdemar, Anna, William, Fanny (dansös som blev sminkförgiftad och dog 38 år gammal), John och Gertrud. Bedas man Johan lär ha "fifflat bort" Bedas arv och stack till Amerika vid 49 års ålder (Beda betalade biljetten).

Anna Amalia Catharina Carlson (1852-). I Sveriges befolkning 1890 står det att Anna var skoarbetarhustru och att mannen var i Amerika. De hade minst tre barn; Arthur Gunnar Oscar f 1876), Frans Rupert Emanuel (f 1882 i Västervik) och Gustaf Hartvig Rudig (f 1884 i Stockholm). De bodde på Pelarbacken större No 7 i Stockholm. Jag är osäker på hur hon stavade namnet Karlson. Karlson har Gunnar skrivit bak på ett kort av hans morbror Karl men Carlsson står det i flera register. Familjen flyttade till Maria Magd. i Stockholm 1883.

Frans Oskar Ferdinand Rundell (1852-). I Emibas står det att att Frans Oskar utvandrade till Amerika den 14/4 1890 från Kapellgränd 4 i Katarina, Stockholm. Hans syskon är födda i Tuna, Kalmar län, Ida Charlotta 1854, Karl Johan 1859, Axel Fredrik 1861, Fritiof 1870.  Sannolikt har han även syskonen Lovisa Matilda född 1850 i Västervik samt sonen Josef Emil f 1864 i Tuna. Alla pojkarna emigrerar till Amerika men båda flickorna är gifta 1890.

Leonard Magnus Uggla (1777-1867). Han deltog 1808 - 1809 i kriget mot Ryssland, tjänstgjorde under general von Döbeln och deltog i återtåget från Åland 1809. Leonard var överstelöjtnant vid Westgöta Dals regemente.

Hedvig (Hedda) Bauer (1799-1880). Hedvid och Leonard fick förutom Kristina Uggla även barnen Regina Sophia (f och d 1819), Axel Johan Leonard (f 1825) och Clas Adolph (f 1829?). Axel och Adolph tog över godset Lagmansholm.

Johan Reinhold Bauer (1763-1820). Var godsherre på Lagmansholm. Här har jag genom Arkiv Digital köpt en avfotografering av kyrkoboken (se bild nedan). Johan Reinhold föddes enligt denna bok den 27/3 1763 (och inte 7/3 som jag fick från gravstenssök). Det står:
"
D:o D:o Bruks Patron Herr Johan Friedric Bauers och Fru Sophia Bratts B: på Gubberon
M: F: Directeur Herr Jacob von Uthfall
         Capitain Herr Jacob Hubickt
         Källare(?) Mäst Herr Johan Mipten
Q F: Fru Biskoppinan Lamberg född Lidberg    } i Gborg
       D:o Anna Maria Jonsson
       Fru Dorothea Otterdal"


D:o D:o, som avser datumet syftar på den föregående födelsenotisen, som har datumet Mars 27, 28, dvs Johan Reinhold föddes den 27/3 och döptes den 28/3.
Gubberon = Gubbero, bör ha legat någonstans i närheten av stadsdelen Gårda iGöteborg (inte så långt från nöjesfältet Liseberg).

Christina Beijer (1768-1847). Christina och Johan Reinhold Bauers fick barnen Hans Fredrik (f 1794), Sofia Christina (f 1795), Johan Jacob (f 1796 (3?)),  Hedda Maria (f 1799? 1798?) och Adolf Reinhold (f 1803). Enligt register i Alingsås släktforskarförening så flyttade familjen till Lagmansholm från Östad. Barnet (Adolf) Reinhold dog 21 år år 1825 i "nerffeber". (Hans) Fredrik, major och riddare av kungl Svärdsorden, dog 1870 av kronisk tarminflammation. Fredrik var gift med Sofia och fick misnst 4 barn.Tham Källa: Allingsås släktforskarförening (dataset på nätet).

Johan Friedric Bauers.
www.sandahl.info/Trangrumsstriden.pdf finns en del information om industrimannen Johan Fredrik Bauer och hans initiativ till trankokningen i Bohuslän på 1750-talet.
"Factoren Herr Joh. Fr. Bauer war den första, som här i Orten kokade Tran af den färska Sillen på 1750 talet, men endast til husbehof och til försök wid Garfwerierne. Johan Fredrik Bauer var teknisk ledare och direktör för Johan Schutz stora lädergarveri som var en av samtidens största industrier i Göteborg och beläget mittemot Gubbero vid Mölndalsån öster om staden. Garveriet ägdes i kompanjonskap av Schutz, överinspektor Stapelmohr, handelsmannen Peter Bagge och Bauer".
Genom Arkiv Digital köpte jag Johans bouupteckning på 62 sidor från 1802. Boet efter honom uppvisade tillgångar på 35 630 riksdaler och skulder på 10 413 riksdaler, en tillgång på motsvarande minst 2 siffrigt miljonbelopp. Bland annat ägde han flera fastigheter (bl.a. lantegendomen Gubberoen) och obebyggda tomter.

Sophia Bratt var enligt Wilhelm Bergs genealogiska anteckningar om Göteborgssläkter tidigare gift med Petter Silvander (dog 1750). Uppgifterna om Sophias anfäder är från Wilhelm Berg. Enligt husförhörslängd i Örgryte AI:1, Wilhelm Berg och Johans bouppteckning fick Sophia och Johan Friedric Bauers barnen Hedvig Elisabet (f 1756, d 1834), Johan Reinhold (f 1763), (Johan) Friedrich (f ca 1766) och Anna (f ca 1769).

Marie Bonnat. Uppgift från Anbytarforum att det var med hans första hustru Marie som Arvid Weinheim fick Agneta Weinheim.

Lars Hansson var 1618 borgmästare i Mariestad enligt Wilhelm Bergs genealogiska anteckningar om Göteborgssläkter. Hans far hette Hans Bratt och var handlande i Mariestad. Hans uppges härledas till samma stam som Bratt i Höglunda.


Tillbaka till sidan
Daga och Daniel.