Expedition Holmgård

Vikingabåtsföreningen Aifur består av tio personer som också är delägare i Aifur, en nio meters rodd- och segelsnipa, byggd 1991–1992 efter förebilder från vikingatida båtar som påträffats vid arkeologiska undersökningar i Östersjöområdet. Båten har sin hemmahamn vid Viks folkhögskola i Mälaren sydväst om Uppsala. Föreningen har under projektnamnet Expedition Holmgård genomfört två långfärder i Ryssland/Vitryssland/Ukraina 1994, och 1996. Under projektnamnet Expedition Daugava gjordes en färd genom Vitryssland och Lettland till Estland 2001. Dessutom har båten 1998 seglats på irländska inre vatten och deltog 2000 i Leif Erikssonjubileet i Newfoundland, Kanada.

 • Färderna i österled 1994 och 1996
 • The Aifur in Russia [in English]
 • Seglingarna vid Kanadas kust 2000
 • Expedition Daugava 2001

  Böcker och artiklar

  ....

 • Aifurs långfärder i österled 1994 och 1996 finns dokumenterade i bokform, utgivna i Sigtuna Museers skriftserie. Expedition Holmgård resp. En vikingafärd genom Ryssland och Ukraina. Skriften Vägen till Palteskiuborg ,som behandlar färden 2001, är utgiven i Sigtuna Museums rapportserie. Beställ från Sigtuna Museum, Stora gatan 55, 193 30 Sigtuna. Tel. 08-591 266 70. sigtunamuseum@sigtuna.se

 • Rune Edberg: Vikingafärder på floder i östra Europa mellan 1983 och 2006. Ladda ner artikel [från Marinarkeologisk tidskrift 2008]
 • Rune Edberg: "Viking Voyages" on Eastern European Rivers 1983–2006. Download article [from Situne Dei, 2009, in English]

  Aifur såld!

  Vikingabåtsföreningen Aifur har hösten 2005 sålt båten Aifur till en privatperson utanför föreningen. Verksamheten i föreningen har därefter upphört.

  Kontakt
  Sidorna aktualiserade 10/10 2013