Ändringshistorik för TGOJ-sidorna


CTC vid TGOJ

1998-07-11

Första versionen färdig.

1998-10-22

Ändringar i avsnittet "Avvecklingen" samt språkliga justeringar.

1999-02-14

Ny bild samt rättelse och ändringar i avsnittet "Avvecklingen".

1999-10-30

Ändringar i avsnittet "Avvecklingen" samt tillägg av bild från Ställdalen.

1999-11-28

Sträckan Frövi - Lindesberg har utgått.

1999-12-30

Ändring av tiden för omställningen Frövi - Lindesberg. Ändring av "konventionell linjeblockering" till "normal reläbaserad".

2000-04-10

Ändring av tidpunkter m m för omställningen av sträckan Flens övre - Oxelösund. Kompletteringar bl a avseende Eskilstuna C och Grängesberg C. Vissa tidpunkter avstämda med "Järnvägsdata 1999" utgiven av SJK.

2000-04-19

Stilmallar införda, fungerar endast med IE 4.* eller NN 4.* eller senare.

2000-04-25

Komplettering av tidpunkterna för omställning av sträckan Flens övre - Oxelösund.

2000-07-10

Komplettering av tidpunkten för omställning av sträckan Lindesberg - Ställdalen.

2000-08-14

Sträckan (Lindesberg) - Kopparberg har utgått.

2000-11-04

Justering om Silverhöjden. Justering efter att sträckan Flens övre - Eskilstuna C överförts från tlc Eskilstuna till tlc Stockholm.

2000-11-07

Rättelse avseende Flens övre - Eskilstuna C som fortfarande handhas av fjtkl Eskilstuna.

2000-12-10

Sträckan (Flens övre) - Vrena har utgått.

2001-08-20

Sträckan (Vrena) - Oxelösund har utgått. Ett antal kompletteringar och rättelser.

2001-09-17

Sträckan (Flens övre) - Oxelösund styrs fortfarande från tlc Eskilstuna.

2001-12-16

Förtydligande angående blocksignaler vid stationsgränsen.

2002-02-16

Språkliga justeringar. Mer om den återstående avvecklingen.

2002-02-19

Ytterligare om den återstående avvecklingen.

2002-07-31

Sträckan (Kopparberg) - Ludvika har utgått.

2002-09-15

Sträckorna Eskilstuna -Flens övre och (Flens övre) - Oxelsösund överförda till tlc Stockholm resp Norrköping och tlc Eskilstuna är historia.

2006-12-06

Tempus ändrat från presens till imperfekt.

2016-08-19

Tillägg: Banverket ersattes av Trafikverket 1 apr 2010. Rättad sid-url. Borttag av räknare.


TGOJ signaler

1998-07-11

Första versionen färdig.

1999-11-28

Sträckan Frövi - Lindesberg har utgått.

2000-04-19

Stilmallar införda, fungerar endast med IE 4.* eller NN 4.* eller senare.

2000-07-10

Komplettering med hänvisning till BVF 916.

2000-07-12

Rättelse av länk till BVF 916.

2000-08-14

Sträckan (Lindesberg) - Kopparberg har utgått.

2000-12-10

Sträckan (Flens övre) - Vrena har utgått.

2001-08-20

Sträckan (Vrena) - Oxelösund har utgått. Justering av begrepp.

2001-12-16

Förtydligande angående blocksignaler vid stationsgränsen.

2002-02-16

Språkliga justeringar.

2002-07-31

Sträckan (Kopparberg) - Ludvika har utgått.

2006-12-06

Tempus ändrat från presens till imperfekt.

2010-07-07

Tagit bort inaktuell länk till Per Forsströms Signalfakta.

2016-08-19

Rättade bild-url. Rättad sid-url. Borttag av räknare.

 

http://web.comhem.se/akka/tgoj/tgojlogg.htm