TGOJ signaler


Här beskrivs de delvis annorlunda signaler och signalbilder som har funnits på f d TGOJ:s järnväg mellan Ludvika och Oxelösund och som fanns kvar på sträckan (Grängesberg C) - Silverhöjden - Ställdalen - (Kopparberg) till den 25 juli 2002.


Första version: 1998-07-11, senast ändrad 2016-08-19.

Sänd gärna synpunkter och kompletteringar.

© Jan Bengtsson 1998-2006


Signalbilderna är de som gällde sedan 1975. Före 1975 försignalerades, som hos SJ, sidotågväg med gult sken (se nedan).

Använda begrepp är de som sedan 1996-05-13 gällde enligt SJ:s säkerhetsordning (SJF 010) och tilläggsföreskrifter för f d TGOJ-linjer (SJF 010.15). Fr o m 2000-06-13 gällde de tilläggsföreskrifter för f d TGOJ-linjer som finns i Banverkets föreskrift (BVF) 916.

Se vidare min beskrivning av de annorlunda signalsäkerhetsanläggningarna vid f d TGOJ.
 

Infartssignaler

Stod vid stationsgränsen och reglerade infart på stationen.

Kan visa: Betydelse: Tolkning: ATC-besked: Anmärkning:
1 grön + vit blink "Kör, vänta kör" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "Kör 80" eller högre;

"Vänta 80" eller högre

 
1 grön + grön blink "Kör, vänta stopp" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 80" eller högre;

"Vänta stopp" (00 eller 000)

Före nästa huvudsignal placerade huvuddvärgsignaler kan förväntas inte innebära någon restriktion.
2 gröna + vit blink "kör 40, vänta kör 40" Kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". "Kör 40" eller högre;

"Vänta 40" eller högre

Signalen förekom också som mellansignal, men då visades inget försignalbesked ("inre infartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning).
2 gröna + grön blink "Kör 40, vänta stopp" Kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 40" eller högre;

"Vänta stopp" (00 eller 000)

Före nästa huvudsignal placerade huvuddvärgsignaler kan förväntas inte visa "stopp".
3 gröna "Kör 40, kort väg" Kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". Avstånd < 450 m och skyddssträcka kan saknas. "Kör 40" (eller i undantagsfall högre);

"Vänta stopp" (00 eller 000)

 
1 röd "Stopp" Stopp "Stopp"  

 

Mellan- och utfartssignaler

Mellansignal fanns inom en station mellan infarts- och utfartsblocksignalerna.

På stationer med f d TGOJ:s signalsystem saknades vanligen blocksignaler vid stationsgränserna (utfartsblocksignal; reglerar utfart från stationen till linje med linjeblockering). I stället fanns innerplacerade utfartssignaler som reglerade rörelser både fram till stationsgränsen och vidare ut på den första blocksträckan, dessa signaler kallades utfartssignal med blockfunktion. Men vanliga utfartsblocksignaler vid stationsgränsen har funnits vid "SJ-stationerna" Kolbäck och Köping samt Vanneboda (vid Röjen, mot Vedevåg).

Kan visa: Betydelse: Tolkning: ATC-besked: Anmärkning:
1 grön "Kör, vänta kör" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "Kör 80" eller högre;

Vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked

 
1 grön blink "Kör, vänta stopp" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 80" högre;

Vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked

Före nästa huvudsignal placerad huvuddvärgssignal kan förväntas visa "kör".
1 grön, gul vinkel "Kör 40, vänta kör" Kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "Kör 40" eller högre;

Vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked

Med nästa huvudsignal kan avses mellansignal eller mellanblocksignal.
1 grön blink, gul vinkel "Kör 40, vänta stopp" Kör 40 km/h, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 40" eller högre;

Vid utfartssignal med blockfunktion ges normalt inget förbesked

Med nästa huvudsignal kan avses mellansignal eller mellanblocksignal.
1 röd "Stopp" Stopp "Stopp" Förekommande gul vinkel på bakgrundsskärmen har ingen betydelse när signalen visar "stopp".
2 röda "Stopp" Stopp "Stopp" Tågväg inställd i motsatt riktning in på stationen, rörlig bro medger inte tågtrafik eller kontaktledningen är frånkopplad.
Förekommande gul vinkel på bakgrundsskärmen har ingen betydelse när signalen visar "stopp".

Vanneboda
Utfartssignalen på huvudspåret i Vanneboda mot Frövi /Vedevåg (Vnn 3012) avvek från det normala genom av ha sex ljusöppningar. Förutom att visa "stopp" med ett eller två röda sken samt "kör" eller "kör 40" med ett respektive två gröna sken, försignalerades nästa huvudsignal i riktning mot Vedevåg med ett grönt eller ett vitt blinkande sken för "stopp" respektive "kör".

Flens övre
När mötesspåret vid Flens övre togs bort 1983 och stationen reducerades till en skiljeväxel blev de två kvarvarande utfartssignalerna ersatta med signaler av SJ-typ, men med TGOJ-signalbilder. Den kvarvarande utfartssignalen söderut (Fsö 0611) ersattes med en fyrskenssignal som kunde visa "stopp" med en eller två röda sken samt "kör" med ett fast eller blinkande grönt sken (mot Silinge) eller "kör 40" med två gröna sken (mot Flen).
Den kvarvarande utfartssignalen norrut (Fsö 0612) ersattes med en treskenssignal som kunde visa "stopp" med ett eller två röda sken samt "kör" med ett fast eller blinkande grönt sken.

 

Blocksignaler

Mellanblocksignal fanns på linje med linjeblockering mellan utfartsblocksignal och infartssignal. Signalen reglerade infart på efterföljande blocksträcka.

Kan visa:
Betydelse: Tolkning: ATC-besked: Anmärkning:
1 grön "Kör, vänta kör" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "Kör 80" eller högre;

"Vänta 80" eller högre

 
1 grön blink "Kör, vänta stopp" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 80" eller högre;

"Vänta stopp" (00 eller 000)

 
1 grön + vit blink "Kör, vänta kör" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör". "Kör 80" eller högre;

"Vänta 80" eller högre

Blocksignal före infartssignal.

Förekom också som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion ("yttre utfartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning).

1 grön + 2 grön blink "Kör, vänta kör 40" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". "Kör 80" eller högre;

"Vänta 40" eller högre

Blocksignal före infartssignal.

Förekom också som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion.

Fram till 1975 visades ett fast gult sken istället för det nedre blinkande gröna skenet, se nedan.

1 grön + 1 grön blink "Kör, vänta stopp" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "stopp". "Kör 80" eller högre;

"Vänta stopp" (00 eller 000)

Blocksignal före huvudsignal.

Förekom också som mellansignal efter utfartssignal med blockfunktion ("yttre utfartssignal" enligt tidigare begreppsanvändning).

1 röd "Stopp" Stopp "Stopp"  

 

Signalbilder till 1975

Fram till 1975 försignalerades på SJ i fristående försignaler "kör 40" med ett blinkande grönt sken ("vänta stopp") tillsammans med ett fast gult sken i en separat lykta omedelbart under försignalen; den gula lyktan benämndes sidotågvägslykta. Motsvarande signalbild hos TGOJ följde samma princip. Under 1975 började "kör 40" försignaleras med två blinkande gröna sken och sidotågvägslyktan slopades. På TGOJ ändrades på samma sätt det fasta gula skenet till ett blinkande grönt sken.

Kan visa:
Betydelse: Tolkning: ATC-besked: Anmärkning:
"Kör, vänta kör 40" Kör, nästa huvudsignal kan förväntas visa "kör 40". -  

 

http://web.comhem.se/akka/tgojsign.htm