Sê çîrokbêj


Rojekê sê çîrokbêj tên cem hev û dest bi çîrokan dikin. Ji wan her yek bawer dike ku dê bi huner û çîroka xwe zora herduyên din bibe.
Yek ji wan dibêje:


"Ezê niha ji we re çîrokekê bêjim ku min vî ştî bi çavên serê xwe dîtiye. Rojekê ez çûm nav daristanê, min hew dît ku du çûk bi nikulan li hev dixin. Herduyan hev nikul kirin û yek ya din daqurtand. Belê, hevdu hinde hinde dadiqurtandin û herdu bihev re qediyan.


Vê carê çîrokbêjê duyem dest bi çîroka xwe dike:
"Rojekê min xwest ez herim nav zeviyê û di rê de mirovekî bê serî rastê min hat. Serê xwe jêkiribû û dahn didan devê xwe û pêre pêre, hêdî hêdî dicût û dixwarin.


Çîrokbêje sêyem jî dest pê dike û dibêje:
Rojekê ez jî ketibûm ser rê û diçûm bajêr. Ez di rê de rastî jineke hatim ku ew ji hember ve, bi peyatî ji bajêr dihat. Jinikê xaniyê xwe bi hemû zevî, bexçe, ajel û eşyayên xwe ve dabû ser serê xwe û hêdî hêdî dimeşiya. Min kir jê pirsyar bikim ka ew çima bajêr terk dike.

Wê got ku ew hinek ştinan bihîstiye ku heta niha ne hatine gotin û ne jî hatine dîtin. Min jê pirsyar kir ka ew çi ne ku heta niha nehatine gotin û dîtin. Wê got ku min bihîstiye du çûkan di heman demê de hevdu daqurtandine û mirovek jî serê xwe jêkiriye û kiriye devê xwe û xwariye. Dema wê van herdu bûyerên seyr bihîstiye, dest bi koçberiyê kiriye.


Gelo hûn dibêjin ji van hersê çîrokbêjan kîjan lê zêdekiriye an jî xweş gotiye?

Çîroka Lîberî- AfrîkaMirîşka hêkezêr


Jinek û lawekî wê yê biçûk hebûne. Ew gelek feqîr bûne. Rojekê lawik birçî bûye. Li malê ne ji bo wî û ne jî ji bo diya wî xwarin hebûye. Mirîşkekê lawik hebûye. Mirîşkê ji lawik re gotiye ku:


- Min bibe bifroşe û bi pereyên min here ji xwe re xwarin bikire.

Lêbelê lawik nexwestiye mirîşka xwe bifroşe û birçî maye.
Piştre mirîşka wî di şûna hêkan de zêr kiriye. Lawik zêrên xwe firotiye û bi wan xwarin kiriye. Bi pereyên zêde jî ji xwe û diya xwe re xaniyekî gelek mezin lêkiriye.


Rojekê lawik dema li bexçeyê malê dilîze, agir bi xanî dikeve. Dê û mirîşka wî di nav agir de dimînin. Dê hewar dike:


- Zû min rizgar bike!


Mirşîk jî hewar dike:


- Zû min rizgar bike!


Gelo dê lawik ji wan herduyan kîjan pêşî rizgar bike?
Diya xwe an mirîşkê?

(Ghana och Togo)- Afrîka