helbest
çîvanok

Mişko
Ha gidî mişko
De gidî mişko
Tu dijminê nanê hişko
Tu dijminê nanê hişko.

Ha gidî mişkê wusa kovî
De gidî mişkê wusa kovî
Tûr û barê me kir nîvî
Ax, ax, ax, ax, ax…

Mişko ji mişkan re bû mîr
Hilgirt ser xwe bar û tevdîr
Bijî, bijî mişko bijî!

Ha gidî mişkê wusa rindik
De gidî mişkê wusa rindik
Barê giran li me kir sivik
Bijî, bijî mişko bijî!

Ha gidî mişko
De gidî mişko
Tu dijminê nanê hişko
Tu dijminê nanê hişko.

Ha gidî mişkê wusa rindik
De gidî mişkê wusa rindik
Barê giran li me kir sivik
Bijî, bijî mişko bijî!

Helbesteke gelêrî

 


BIZINA PÎRÊ
Bizina pîrê çû çolê
Lêda berf û bagerê
Pîrê derket ji malê
Li bizina xwe digere
Hê!.. hê!.. hê!...

Li bizina xwe digere
Surê pozê Pîrê bir
Pozê Pîrê werimî
Guran bizina Pîrê xwar
Pîrê li ser digirî
Wayyy!.. wayyy!..
Li ser digirî!..

Helbesteke gelêrî

 

Dibistan
Dibistan pir xweşik e,
Bi hogir û hevalan
Bi nivîs û mamoste,
Bi çîroka newalan.

Em hemû jê hez dikin,
Ji bo zanîn kanî ye
Tê de kenîn, leyîstok,
Dibistan xweş xanî ye.

Kamoran Bedirxan

Aaaaa
Hela amer
Çale cember
baskê kember
Dilê keder
Desê tusê
Nav milusê
Makê tarî
Bil bizerî
Çermê çêlê
Feza gurî.


Avzengê
Fisqul-fisqul,
Avzengê,
Xulxul bengê,
Nûr û can,
Gul fîdan.

Bilo
Bilo bilo bavê min,
Tiştek ketiye çavê min
Xwelî be bihele,
Darik be bipeke
Kevir be biteqe.

Bizina kurê pîrê
Bizina bela belanî
Çindik da çû ser xanî
Zarokên gundiyan mizawir bûn
Kevir li çavê rastê xistin
Di yê çepê de deranîn
Gundiyan goştê wê xwarin
Postê wê dan kêrekî kalanî
Bi ser me de hat saleke giranî
Gundiyan pê kenger deranîn
şilf şikiya ma kalanî
Ka bide heqê sê sal şivanî!

Cendirme
Cendirme cendirme
Mala we sondirme
Rojek were mala me
Daynim ba te qewirme
Dixwî-naxwî kêfa te
Birîm devê bavê te.

Çîrok
Çîrok çîrok
Mamê qîrok
Lawkê rindik
Çû nav çema
Tir tê nema.

Çol û çolistan
Çol û çolistan
Berî û beristan
Sê meh bihar
Sê meh havîn
Sê meh payîz çûn
Ma sê meh zivistan.

Deve
Deve deve hêç
Barê te qelêç
Golika te mirî
Xelk li ser digirî.

Binê Tûtê
Ez çûme binê Tûtê
sê selek bi avê re tên:
Yek tû ye, yek mû ye
û ya din jî gû ye.
Bi devan çûme tûyan
bi destan ketim mûyan
bi lingan ketim gûyan

Evelim develim
Evelim-develim,
Çeltik-çember,
Misk û amber,
Toze li berber,
Anciq-manciq,
Lepe û caciq.
Cevzer doqo,
Ar tûtik,
şêx gêlani,
Dev rûtik.

Guro
Guro guro
Dev li keviro
Çêleka me nexwe
Em gune ne
Here ya mamê Silo.


Hêkelê dukelê
Hêkelê-dukelê,
Çar çemberê,
Ara vingê,
pê qulingé,
Hestiyê kewê,
Li bin kewê
Kew firî,
Bizineké, bîstekê.


Hêkê, mêkê
Hêkê, Mêkê,
Hêlînekê,
Gula çepê,
Çepil mijê,
Ana gijê,
Ser keskînê,
Guh peçînê.


Horze morze
Horze, morze,
Agir dev û dorz e,
Hilifî-milifî,
Cix-cilifî,
Ar tûtik,
Berwar tûtik,
şêx Gêlanî dev rûtik.

Hopanî
Hopanî, hopanî
Keziya min a panî
Avêt gola hanî
Gola han qamiş bû
Kekê min çawîş bû
Çawîşekî biçûk bû
Jê re anî bûkek
Bûka Hesen begê
Sêva ser çelengê
Çûme qulekî tarî
Teyrek tê dinalî
Min got "teyro çi ye!"
Got, "tasa zengil e
Avêt ber dil e.
Ez çûme Mosil e."

Kevir û kuç
Kevir û kuçên kendalan
Gêrbûn bûn hatin newalan
Rovî bazda şekalan
Got: Xwelî li serê teralan.

Kodê mode
Kodê kodê
zengil deve
Mîr Mistefa
Libke tirî
digindirî
Du marên reş
Du gulên geş
Mîr xatûnê
Ez û tu xweş.

Kundir
Kundir, kundir, kundiran
Kundir teva birxuran
Kundir bînin hundir kin
Kundir bînin li malê kin.

Mele kar
Mele mele mele kar
şev tarî ye diz hezar
Kê qayişa seyda xwar.


Metê, meta Zînê
Metê, meta Ziné,
Keré hildikşînê,
Kera bi zengil e,
Xwînê vile-vil e,
Gihîşt nav Mûsil e,
Mûsil bavê gişta,
Yekê kurek anî,
Yekê keçek anî,
Li ser estêr danî.

Pirpizek

Pirpizek karî pizêk
Yeka min yeka hemzê
Ya hemzê kete çalê
Ya min ma beriya salê.

Pisî pisî
Pisî pisî nan garisî
Kete çalê Pê fetisî
Pisîkê gurnêw
Were tu natirsî.


Qesra Elî
Çardeh derî
Bûk reqisî
Keç hekisî.


Rovî
Rovî ye, rovî ye, rindik,
Serê dûva rovî kincik,
Rovî çû mala xala,
Bar kir barê ji ardê dara,
Bijmêr, nejmêr heke her roj nabin bîst û çara?


Tîto
Tîto, tîto,
Berxa vîto,
Navî dila,
Kete cila,
Acîrê fiş,
veqeleş,
Yek êmîş,
Yek qumaş.

Yek û yek
Yek û yek, teyrikê belek,
Zaza bilbil, dermanê dil.
şekir û şîma, li ber çema,
Çem çikçikî, av tê nema.

Yek du
Yek, du
Bawer sê
Çeqla fisê
Mamo dîno
kevirê şîno
Simbêl boqo
Çavzer doqo
Ar tûtik
şêx Geylanî
Dev pûtik.

Yekê nû
Yekê nû
dara Misto
Çepê reng
Arê ving
Hestiyê kewê
Çêlê dîk
Çav spîk.

Yeko diko
Yeko diko
Du naziko
Repe ziko
şama quto
Êçê mêçê
Êla xêşê
Êl qotikê
Ser pirçikê.

Yek dido
Yek dido,
Bawar sisê,
Ceqla fisê,
Mamo dîno,
Kevirê sîno,
Simbêl boqo.
Serî doqo.

Yeklo, duklo
Yeklo, duklo, dimpaze,
Qereqotik pismircik,
Kêçê-mêçê oliqêçê,
şemso, quto repaze.

Zebeş
Zebeş e
Dendik reş e
Xwarin xweş e
Kalo nexweş e
Pîrê bêhiş e
Lawik keleş e
Keçik çavreş e
Karik hebeş e.