Firî firî
Çend zarok helqe girê didin an jî li dora masê rûdinin. Bîst dijmêrin an jî lihevhatiyeke weha dibêjin. Bîst li kê bikeve an jî dawiya lihevhatiyê li kê bikeve ew dibe diya dagê û dest bi lîstikê dike:

Ê kir, nekir
Çaran çêkir
Avê rengê
Pîr qulengê
Masê mîyan
ser sêniyan
Yê ku nexwe
Gû li nav riyan

Her kes tiliya xwe ya îşaretê li pêş xwe dide erdê an jî dide ser masê. Diya dagê dest pê dike:
- Firî firî kew firîîî! Dibêje û pê re tiliya xwe zû hildide. Kesê ku tiliya xwe ji tiştê ku dikare bifre raneke wenda dike û ji lîstikê derdikeve. Ji bo tiştê ku nikare bifire jî tiliya xwe rabike, dîsa wenda dike. Wek nimûne:
- Firî firî ker firî.
Herweha bi dorê lîstik digere.



TU ji mala kê têyî?
Çend zarok li dora maseyeke gilover rûdinin an jî li erdê helqe girêdidin. Yek ji wan dijmêre bîst li kê ket ew dest bi lîstikê dike.


Ew serê pênc tiliyên destekî xwe dide ba hev û her pênc tiliyan bi hev re dike nav destê xwe yê din. Serê her pênc tliyan xuya ne lê tilî bixwe nexuya ne. Ew bi dorê ji kesê kêleka xwe re dibêje "ka de tiliya dirêj binase?"


Heger ew tiliya dirêj nas bike, kesê ku jê re tilî girtiye pêwîst e stranek, pêkenînek an jî bi zarê ajelekî bike. Na heger rast dernexe vê carê divê ew stranek, pêkenînek an jî bi zarê ajelekî bike. Yê ku stran, pêkenîn û bi zar neke, tê ceza kirin. Wê demê ji dipirse "tu ji mala kê têyî?" Di malê de çend kes hebin, bi tiliya xwe hewqas fîske li dest an jî li eniya wî/wê dide. Kesên malê çiqas kêm bin ew hewqas kêm derb dixwe. Mirov nikare ji carekê bêtir navê heman malê bide. Herweha lîstik bi rêzê dom dike.





SÊKEVIR
Lîstika sêkevir herî kêm bi çar kesî tê lîstin. Du kom tê avakirin. Hejmara her du aliyan wek hev bin. Bi qasî 10 gavan li hember hev, her alî sê kevir li erdê tên çikandin. Di nabera du keviran de du gav in. Ji her aliyek yek dibe berpirsiyar. Herdu berpirsiyar, kevirekî biçûk ya pan digrin û tifî aliyekê wî dikin û yek ji yê din dipirse, "şilî an zuwahî?" şilî aliyê tifê ye û aliyê din jî zuwahî ye. Aliyê kê bê ew dest bi lîstikê dike.

Her yek xwedî derbeki ye ango kevirekî dikare bavêje sêkevirên hember xwe. Ku bi derba xwe kevirekî çikandiya li yê hember xwe bixe, wê demê dibe xwedî derbeke din jî. Yê ku dora wî were lingê xwe dide ber kevirê aliyê xwe,pêşî û davêje hersê kevirên hember xwe ku hatine çikandin. Kîjan alî pêşî hersê kevirên hember xwe bixe, her yek li reqîbê xwe siwar dibe û sê car di navbera kevirên herdu aliyan de diçin û tên.

Piştre herdu alî carek din kevirên xwe dadiçkînin û dest bi avêtina keviran dikin. Aliyê ku qezenc bike, ew dest bi lîstikê dike. Li hinek ciyan ji lîstika sêkevir re "qazî" jî dibêjin.