Navên ajelan (heywanan)

Navên hespan
Alend, Aro, Azo, Bager, Baweşîn, Bawo, Bayê Felekê, Bayê Xerîb, Bazo, Bego, Bexşê Belek, Beşo, Bêdad, Birûsk, Boz, Bozo, Bozrewan, Cengo, Çalo, Çaro, Çirûsk, Çîlbozan, Deban, Delûcan, Demirqiran, Deqman, Deqo, Dewran, Deybilqiran (hespê Siyabendê Silîvî), Dizgîn, Dûman, Endo, Eznawir, Êlebacaxî (navê hespê Qeregetran), Felek, Ferman, Genco, Gêjo (navê hespê Bavê Fexrî), Gogerçîn, Gogeş, Hermo, Hewro, Hidman (hespê Dewrêşê Evdî), Huner, Kebalçîn, Kebaldar, Kapreş, Kejo, Kimêd, Kiroş, Kolos, Kumeyt, Leylê, Lezgîn, Lezmend, Loman, Mirad, Mîrim, Nîgar (navê hespê Yadoyê Dimilî), Noman, Pêşeng, Pêşengî, Pêşo, Pêşsiwar, Qero, Qemer, Qeytan, Qirboz, Qitran, Qule, Reşboz, Rexşê Belek (hespê Rustemê Zal), Rexş, Rêbir, Sermend, Sersiwar, Seyro, Simreş, Sîqal (navê hespê Bavê şukrî), Sorboz, şebdîz (navê hespê Husro), şekir, şemlan (hespê serokê eşîreta Milan), şemlo, şê, şinik, şino, şînboz, şîno, şînqir, Tengo, Tewan, Xemlo, Xemrevîn (navê hespê Cembeliyê Kurê Mîrê Hekariyan), Xezal, Xiyan, Zebanî, Zengo, Zêro

Navên mehînan
Arê, Azê, Bazê, Begê, Berbûk, Berçê, Bêlîcan (mehîna Kerr û Kulik), Bozê, Cengê, Çelqê, Çîçek (navê mehîna neviyê Kor Husên Pşa Elî Begê) Dondil, Felek, Hermê, Hewrê, Hewrik, Kejê, Leylan, Lezê, Lêlê, Mexsed, Mizgîn, Mûşê, Newqê, Pêşê, Qerê, Qemerê, Qulî, Rêşbozê, Secra (navê mehîna Mehmûd Begê Cizîrî), Sêvê, Simbil, Sorbozê, Sosê, Sosin, şekirok, şeyda, şinê, şînboz, Xedra (navê diya Secra ye), Xezal, Werdê, Zêrîn, Zîvîn

Navên kûçikan (seyan)
Agir, Aro, Bazga, Bazin, Belo, Belek, Bersêl, Beraz, Bermed, Bernîto, Berzo, Beşo, Berxo, Bêbav, Bêlan, Bilez, Bigir, Birûz, Birûsk, Bozo, Cibî, Cûno, Cûro, Çalo, Çavreş, Çawîş, Çelo, Çepel, Çiya, Çîto, Çomar, Çomo, Deqo, Derbo, Devreş, Devxwîn, Dîdo, Diyo, Eco, Ewkî, Ewlo, Fîdan, Fîno, Gidî, Gido, Girîş, Giro, Goşto, Guhdar, Guhdêr, Gundo, Gundor, Gurbox, Gurco, Gurdor, Gurgo, Gurêx, Gurzo, Haro, Hewar, Hirço, Jîro, Kafir, Kapreş, Keftar, Kemer, Kojo, Kotan, Koto, Kotel, Kudiko, Kundo, Kûço, Kuto, Lezgo, Loxo, Manco, Mineş, Nano, Qerş, Qerbelek, Qero, Qesab, Qewas, Qico, Qito, Qolo, Qumş, Peya, Pêxwas, Piling, Pilo, Pirço, Rêbir, Segban, Serbest, Simreş, Siwar, Soro, Soran, şemal, şevger, şêro, şilpo, şilo, şiyar, şîno, şoşban, şoşo,Talaz, Temer, Temo, Tewar, Tirkeş, Tîro, Tîntîn, Tofan, Tolaz, Tolo, Tûmas, Tûmebêj, Tûlo, Tûltajî, Xedar, Xewar, Xezeb, Xidar, Xinîq, Zalim, Zalo, Zapit, Zengo, Zexel, Zinar, Zoro, Zozan, Zûro

Navên dêlikan
Belekê, Beşê, Bozê, Cîbê, Cûnê, Çelê, Çelqê, Çomê, Deqê, Derbê, Derdê, Dewrê, Ewlê, Fîdan, Fînê, Gewrê, Gurcê, Gurgê, Harik, Hirêç, Hirçê, Kermê, Kundik, Kûtê, Menoş, Mînoş, Lezgê, Pirçê, Qerê, Rindê, Sêvê, Sîsê, Sorê, Sultan, şelpê, şepal, şêvê, şevîn, şêrik, şilpê, şînê, Tewlê, Telê, Tîrê, Tolê, Tûlê, Werdê, Wernê, Xemlê, Xewê Xewlê, Xeytê, Xezê, Zerdê

Navên mîhan (mêşinan)
Bel, belek, Beşê, Biringî, Çal, Çavreş, Çûnê, Gewr, Gewrê, Gewez, Girîş, Gozê, Gul, Hilik, Hems, Kerrik, Kewê, Kewbelek, kerr, Kirê, Koçerê, Kurr, Meqûş, Pêşeng, Qer, Qerbelek, Qerqş, Qerê, Reşkew, Sîsê, Sorê, Sorkew

Navên beranan
Beşo, Çavreşo, Çûno, Destaro, Dono, Errik, Gangeç, Gewro, Gewzo, Gozo, Hêzo, Hogeç, Hoko, Kewbeleko, Kiro, Loko, Mêşo, Pêşo, Qero, Qoço, Soro

 

 

Navên keran
Aşo, Barkêş, Baro, Beşo, Bidês, Bozo, Çê, Deqo, Doro, Dono, Doşo, Erebo, Êrîş, Hene, Hîto, Hopo, Kemal, Kerbo, Koto, Kulav, Kurûs, Lîşo, Loqo, Mêşo, Mîrato, Motik, Nûto, Pano, Pêno, Pino, Qolo, Qubat, Qulat, Qule, Riko, Rûto, Simo, Sîno, şamî, şekir, şedo, şîto, Termo, Xemlo, Xemşo, Zexel, Zixmo, Zirto, Zîqo, Zûko

Navên mankeran
Beşê, Bozê, Deqik, Doşê, Erebê, Henê, Hîtê, Hopê,Kerbê, Kulavê, Mêşê, Mîratê, Nûtê, Panê, Qedeme, Qolê, Qemerê, Reşê, Rûtê, şekê, şînê, Xemlê, Xemşê, Xiştê

Navên gayan
Axo, Belek, Beşo, Bilind, Birûsk, Bisko, Boro, Cemal, Celo, Coto, Çalim, Çalo, Çaro, Çavreş, Çawîş, Çelo, Çino, Derdo, Dîko, Ecem, Egîd, Evdal, Felişo, Genco, Gidîş, Gilgo, Girdo, Girmil, Gîsko, Gulo, Hişko, Îno, Kejo, Keleş, Kemal, Kemo, Keno, Kilo, Kiro, Kodo, Kolo, Kono, Lamo, Lehto, Lewend, Mşelah, Merto, Mêşmiryo, Mêşo, Mînos, Mîro, Mîrxo, Mozo, Nermo, Nîrmil, Nîrxo, Nîso, Pşa, Pilo, Pimo, Poşkêr, Qaso, Qemer, Qenco, Qeyto, Qizil, Qîro, Qolo, Qubat, Quto, Reşo, Rexto, Rindo, Rîxo, Septo, Sêvo, Sisto, Soro, şebab, şemûz, şemal, şemo, şîno, şîro, şîto, Tehfo, Tehlo, Tehto, Tiral, Tirşo, Tûjo, Wezîr, Wezo, Xamo, Xano, Xemlo, Xerzo, Xeyto, Xezalo, Xîço, Xubar, Zero, Zexel, Zexto, Zêro, Zîvo, Zîxo, Zoro

Navên çêlekan (mangan)
Adar, Behrik, Belekê, Beşik, Borik, Çarik, Çavreşê, Çilê, Çîrê, Dondil, Doşê, Edik, Eydik, Gewrê, Gulik, Gundik, Harê, Înik, Kejik, Kilik, Kolik, Lehtik, Mencik, Mircan, Mircik, Mînas, Nefel, Nexşê, Nêrgiz, Nîsan, Nîsik, Pelek, Perê, Qemer, Qencê, Qeytik, Qitik, Qitran, Qîrik, Qolik, Orik, Qulingê, Qumrî, Reşbelekê, Reşik, Rindik, Rîhan, Sedef, Sêber, Sêvik, Simbil, Sorik, Sorgul, Sosin, Sûsik, şemik, Tûjê, Tûjik, Xanim, Xemlik, Xeydik, Xeytik, Xiştik, Zerdik, Zeytik, Zeytûn, Zêrik, Zîvik

Navên bizinan
Bazin, Belê, Belîs, Belekê, Beşê, Çalê, Çarê, Çembok, Deqê, Ereb, Gewrê, Girîş, Gilarê, Gulik, Henê, Hîtik, Kej, Kever, Kir, Kirê, Kol, Lok, Lokê, nexşe, Pehoş, Reşê, Ruyîn, Rûtê, şînê, Tarî, Xezal, Xezê, Zerê

Navên gîskan (nêriyan)
Ako, Belo, Beşo, Bisko, Çalo, Deqo, Erebo, Gewro, Girîş, Guliko, Hebeş, Hebşo, Heno, Kejo, Kiro, Kolo, Lok, Loko, Reşo, Rûto, şîno, Tarî, Xezo, Zero

Navên pisîkên mê
Berfik, Berfîn, Bermalî, Ciwanê, Cîran, Çavmorik, Çavşîn, Destok, Eware, Gijlok, Goriz, Hevrîşim, Hîrkê, Mastê, Melhem, Mewij, Mêvan, Mircan, Morî, Mûdî, Nermok, Nawê, Nermol, Pelek, Pembû, Pembûş, Pencok, Peroş, Pêncok, Pindûs, Pirçê, Pişkoj, Pişpiş, Pîvok, Qedîfe, Qutnî, Reşê, Rindê, Sedef, şekirok, Weşaq, Xampoş, Xama, Xamok, Xamoş, Xanim, Xemê, Zeytûn

Navên xonan (pisîkên nêr)
Bejo, Berfo, Cizmo, Cîrano, Çavşîn, Deko, Dono, Eware, Findo, Hevro, Hîro, Hîrko, Hogeç, Gulan, Kejo, Mamo, Masto, Mewijok, Mêvan, Mircan, Mîrzoro, Mûdî, Nawo, Nermo, Nêço (ji nêçîrê), Nijdo, Nişto, Paxo, Penco, Pirço, Pişo, Qolo, Qutnî, Reşo, Rindo, Rizgo, Soro, şîro, Xamo, Xono, Zengilo, Zeyto, Zoro

Navên mirîşkan
Curê, Kargeh, Kewê, Kotel, Kumbelek, Nuxtê, Perîberf, Pirtê, Qazê, Qedene, Qidê, Qumrî, Qupê, Reşbelek, Reşê, Tepiş, Tûtê, Werdê, Xubêrê

Navên keleşêran (dîkan)
Berbang, Dengo, Cûro, Feqî, Girîşo, Mele, Melo, Mîrsergo, Nikulo, Qereçî, Qeyto, Qibo, Qîqo, Qoqo, Rişo, Saet, Sehor, Silo, şaher, şero, şûro, Tîto, Xemlo, Xubêr, Zengil, Zengilo