Adan (bereket)
Adar (meha sêyemîn)
Aferîn (bijî)
Agrîn (ji agir)
Aheng (lihevhatî)
Ajda (fîdan)
Ajîn
Ajna
Ajwan
Akam (dawî, songul)
Ala (bayrak)
Alal (guleke sor)
Alîn (nêzbûn)
Alûs (nazik, kubar)
Aman
Amîda (hukimdara bajarê Amedê)
Ameda (Amîda)
AmoŞ (îkna, aŞt)
Ara (nêzîk, ji agir)
Aran*
Arda
Ariya (Ji nesla arî, ji agir)
Arîman (rehm, xudanê dînê Zerdest)
Arîn (ji agir)
Arjîn (jiyana ji agir)
Arê
Arêz
ArmîŞ
ArmûŞ
Arûng (cîhê agir, gulek)
Arzû (daxwaz)
Asan (hêsa)
Asmîn (gula zozanan)
Astêr (stêrk)
Astêre (stêrk- s)
Ask (xezal)
Asrîn (hindik- s)
Astore (stêrk- d)
Asûde
AŞm (hîv- d)
AŞna
AŞtî (lihevhatin) *
AŞtîn (lihevhatî)
Avan (ji avê)
Avesta (pirtûka ZerdeŞt)
Avbîn
Avîn
AvŞîn (navê çemeke) *
Avzem (çîmen)
Avzêl (çemê biçûk)
Awaz (deng, meqam)
Awêne (neynik, eynik-s)
Awêta (têkil-s)
Awêza
Awêzan
Awing (gulav)
Awira (balkêŞ)
Awrîn (balkêŞ, bi diqet)
Axîn (bi derd û keser)
Azade (serbest)
Azîn (awa, Şêwe)
Aziyan (gundek)
Azû


Bada (ji kurdên Bad)
Bado (ji kurdên Bad, ji Badkan)
Bahoz (bager, firtone)
BerŞan*
BaleŞ (navê Bedlîs)
BalnexŞîn (bejinxweŞ)
Bane (bajarek)
BaneŞîn (bejnzirav)
Banê (bejnzirav)
Barêz (ji bayê)
BaweŞîn (bi bejn û bal)
Bazê (teyrê baz)
Bazyan (herêmek)
Bedew (rind, dîlber)
Bedewcan (bedew)
Bedewxan
Befraw (ava berfê -s)
Befrî (ji berfê)
Begî (kubar, ji beg)
Berçelan (zozanek)
Behre (par, perçe)
Bejna (bal û bejn, rind)
Bejnê (bejna)
Belîcan (nazik, kubar)
Belîban
Bendewa (li hêvî)
Bengîn (evîndar)
Berafîn (gelî û çiyayek)
Berav (kesa ku diçe beravê, cilŞo)
Berbang (Şefaq)
Berçem (berav)
Berdil
Berfîn (kulîlka di bin berfê de derdikeve)
Befende (aŞîd)
Berhem (ked, urun)
Berbûk (jina ku diçe bûkê tîne)
Berma
Bermal
Bermalî (xanim, kubar)
Berî (deŞt, bereket)
Berîn (ji ked, qismet)
Berjîn (kesa ku dijî)
Berken *
Beroj (tavgeh, ronahî)
Bersîle (tiriya hin negehiŞtiye, hesirm)
Berzê (bilind, bi bejn û bal - s)
Berzîn (kemilî, xama)
Besma
Besna
Besoz (sozdar)
Bevsê (navê gundek)
Bewran (çeleng- s)
BexŞîn (ji bexŞandinê, nazik)
Beybûl (gulek)
Beyan (berbang)
Beysos (çireya ji darê don)
Bezma
Bêdar (xizan, reben)
Bêja (sohbetxweŞ)
Bêjewan (sobetxweŞ)
Bêla (bejn bilind, xaniyê dutebeq)
Bêlim (stranek)
Bêlimcan (bêlim)
Bêlimte (gund, stranek)
Bêmal
Bênav
Bênaz
Bêrî (dema dana pez)
Bêrîvan
Bihar
BiheŞt (cennet)
Bijara (ya herî baŞ)
Bijarde (bijara)
Bijîn (xwezî, daxwaz, temedirêj)
Bijûn (ji jîyanê, saxlem)
Bijwên (bijûn- s)
Bijya (bijîn, dilbijîn)
Bilêsa (çirûskên agir-s) *
Binar
Binav (nav û deng)
Binaz (nazdar)
BinevŞ (gulek)
Birca (burca bajêr)
Bîna (ronak)
BîŞeng (dara biyê, nazik)
Boran (kevok)
Bûka (ji bûkê)
Bûkîn (bûka)


Can
Canan (hezkirî, berdilik)
Canê
Cejnê (eydê)
Cejne (cejnê)
Cewê (navê kevn)
Cirîwe (dengê çûkan)
Ciwana (rind, xweŞik)
Ciwancan
Ciwandil (xweŞik)
Ciwangul (gula xweŞik)
Ciwannaz ( nazdar)
Ciwanîte (ciwane)
Ciwanxan (xanim)
Cîhan (dunya) *
Cîyan (war û cîh)
Corê (bejnbilindê-d)
Cûdiya (ji Cûdî)

Çakîn (rindik)
Çeleng (rind û jêhatî)
Çeman (ji çem, rûbar)
Çengzêrîn (rind û jêhatî)
Çilgul
Çilkezî (çilgulî)
Çilane (navê gundek)
Çilçira (çîrokek)
Çilûra (gulek)
Çinûr (giyayek-s)
Çinar (darek) *
Çinarok (çinar)
Çira (lamba)
Çiradan (ji çirayê)
Çirav (sûlav, Şelale)
Çiraxan (xanima rind)
Çiryan (rind û geŞ-s)
Çiro (ji çira)
Çirûske (ronahiya agir)
Çîmen (giya, Şînahî)
Çiyan (ji çiya)
Çopî (curekê govendê)


Darçin
Darçîn
Darîn
Delal
Demê
Demîn (xu, exlaq)
Demgul
Dengê
Dengîn
Deman
Derman
Dersdar
Dersima (ji Dersimê-d)
Desmal
Devken
Dêrgul
Dihok
Dila (ji dil)
Dilan
Dilaram
Dilare
Dilale
Dilbaz (rind, bengî)
Dilber
Dilcan
Dilan
Dilê (ji dil)
Dilistan
Dilîn (ji dil)
Dilnaz (nazdar)
Dilnewa (s)
Dilniya (bawer-s)
Dilnîgar (xweŞik)
Dilron (bi rehm)
Dilovan (bi rehm)
Dilorîn (dil jêbir)
Dilrawa
Dilron
Dilsoz
DilŞa
DilŞên
Dilva (ji dil)
Dilvan (ji dil)
Dilve (ji dil)
Dilzîz
Dingê
Dîlber (rind, ciwan)
Dîcle *
Dîdan (eŞîrek)
Dîdar (hevdîtin- s)*
Dîmen (manzara)
Dîlan (govend)
Dîlê (ji dîlanê)
Dîlok (stranên govendê)
Dîyana (bajarek)
Dozê (dawe, mesele)
Dûkan (bajarek)
Dûrê (ji xerîbîyê)

 


Ejîn
Elind (berbang, Şefeq)
Erdem (bi Şan û Şeref)
Erzem
Esmer
Esmercan
Esmerxan
Esmîxan
Estêr (stêrk)
Estêre (stêrk)
Evîn (eŞq, bengî)
Ewlê (bawer)
Ewrê (ji ewrê)
Ewrîn (ewrê)
Ezîn (ji ezê)
Ezcan (hezkirî)
Ezo (ji ezê)
Êvare (ji êvarê, Şevîn)
Êtûn (germ û gurr )

FeraŞîn (zozanek)
Ferda *
Ferheng
Fermêsk (rondik, hêstir-s)
Fermê (ji fermo, lutfen)
Fersa
Fero *
Ferzê
Ferzîne
Filya
Findê (mûm, ronahî)
Findîn (ji findê)
FirîŞte (melek)
Firîg (teze, ciwan)
Firya
Firyal
Fîdan (Şax, zîl)

Gazîn (bang, feryad)
Gela
Gelala (bajarek-s)
Gelawêj (navê stêrek)
Gelî (navbera du çiya, li herêma Mosilê eŞîrek)
Gelez (qumaŞek)
Gerdan
Gerdana
Gerdengaz (rind û spî)
Gerdîn (ji navê eŞîrek)
Gerdûn (asiman, dunya)
German
GeŞa (bi kêf Ş eŞq)
GeŞîn (geŞa)
Gever (bajarek, berwar)
Gevez (rengê sor)
Gewher (mucewer)
Gewzê (li ser xwe)
Gewzîn (gewzê)
Gewrê (rindê, esmerê)
Gezê (cureyek dar)
Gezîne (giyayek)
Gezîza (gezîne)
Gêlas (xwarineke xweŞ)
Gilya (ji gazin, lome)
Gilyaz (kîraz)
Gizing ( tîrêjên tavê)
Gul
Gulav (ava gulê)
Gulavî (gulav)
Gulbiha (gula bi qîmet)
Gulbend (qevda gulan)
Gulbanû (xanima gulan)
Gulbawan
Gulbaran (gulên zêde)
Gulbarî (gulbaran)
Gulbarîn (gulbaran)
Gulbax (bexçê gulan)
Gulberîn (produkta gulan)
Gubeser (deste gul)
Gulbest (demet)
Gulbejn
Gulbîn (gula bi bîhn)
Gulcan (rind û Şêrîn)
Gulcîhan ( gula dunyê)
Gulda (gulfiroŞ)
Gundan

Guldar (bi gul)
Gulê (ji gul)
Gulçîn (ya ku gul diçîne)
Gulçinar (gula çinarê)
Gulîn (ji gulê)
Gulal (guleke)
Gulale
Gulan (meha gulanê)
Gulî (Şax û fîdan)
Gulberoj
Gulgever (gula çiya)
Gulhezar (zêde gul)
Gulnaz (nazik)
Gulistan (bexçê gulan)
GulfiroŞ
Gulîhûr (ya pirkezî)
Gulîxan (rinda xanedan)
Gulîsor
Gulîzer
GulîŞa
Gulîzar
Gulro (gola rojê)
GulŞa (gulîŞa)
GulŞan (g. bi nav û deng)
Gulsînem
Gulper
Gulperî (xweŞik û nazik)
GulŞen (gula xweŞ)
GulŞenî (gulŞen)
GulŞêrîn
GulŞîn
Gulveda (gula vekirî)
Gulxatûn
Gulxan
Gulxunçe (gulabiŞkivî-s)
Gulrû
Gulserya (navê gulek)
GulŞad
Gulnav
Gurzî (d)
Govende (ji govend)
Gozel (rengê kesk)
Gozê


Havîn
Hefsed
Hejîn
Henar
Helbest
Helale
Helez (kundira xweŞavê)
Heliz (giyayek)
Helwest (armanc)
Helû (gulek)
Hempa (bi qîmet, bilind)
Heralê (biŞkoka gulê-h)
Hevmîn
Hetaw (roj-s)
Hevdil
Hevîn
Hevjîn (jina muŞterek)
Hevdem
Hevniyaz
Hevove ( jina ZerdeŞt)
Hewên
Hewez (daxwaz, erzû)
Hewraz (berpal, qeraj) *
Hevrê (heval)*
Hewrî (hevrîŞim, navê giyayek)
Hewliya (d)
Hewezcan
HevŞan
HewŞîn
Heycan
Heynar
Heyran
Heyrancan
Hezar
Hêdî
Hêja (bi qîmet) *
Hêjîn
Hêlan
Hêlî
Hêlîcan
Hêlîn
Hêlon (hêlîn)
Hêma (stranek)
Hêro (gulek)
Hêvî (li bendê mayîn)
Hêvîn (ji hêvî)
HêviŞan
Hinarîn (ji hinarê)
Hîlo (hêro, gulek)
Hîlocan (hîlo)
Hîveron (tava hîvê)
Hîvê (ji hîvê)
Holî
Holîcan
Holîxan
Horî (roj)
Hurya
Hûrî (ji Hûriyan)

Jale (gulek, Şebnem, xunav)
Jêla (ji eŞîreta Botan)
Jêlî (navê eŞîreke Botan)
Jêliyan (ji heman eŞîrê)
Jêrî (ji baŞûr)
Jilwan (dilistan)
Jîn (heyat)
Jînda (bi jiyan)
Jînewer (jiyana xweŞ)
Jîrê (jêhatiyê)
Jîyîn (ji jiyanê)
Jîyan (jîn)*
Jorîn (bilind, bi qîmet)

Kagul
Kajîn
Kakil
Karê (nazik, delal)
Karîn (li ser xwe, îxtîdar)
Karîxan
Karyar
Kejal
Kejê
Kejawe
Keskê (ji rengê kesk)
Kever (çiyayê bi kevir)
Kevî (qerax)
Kevok (çûkek)
Kevot (curedarekê )
Kewer (giyayek)
Kewê (çûkek)
Kewyar (ji kewê)
Keyna (keçik-d)
Kezîban
Kezîzer
Kêver (eŞîrek)
Kilda
Kilcan
Kinar
Kinê
Kinêr (guleke çiyê)
Kitan (qumaŞek)
Kîkan (herêmek) *
Kîkî (ji herêma Kîkan)
Koçer
Kolyan
Koter (çûkek)
Kubar
Kubarcan
Kubarxan
Kulîlk
Kurde
Kurdê
Kurdistan
Kuwestan (herêmek)

Lale (gulek)
Lalebend (gulek)
LaleŞ (parezgeha êzidiyan)
Lalereng (rengek)
Lalengî (mandelîna)
Lalerû
Lalezar
Lalîzer
Lane
Larê
Lawên (s)
Lava
Lawje (cureyek stran)
Layen (alî, hêl)
Leheng (qehreman)
Leman (pûnc, kem)
Lence
Lerzan
Letya
Leyro (stranek)
Lewer (çîmen)
Leymûn

Leza (zû)
Lezê
Lezîn (ji zû)
Lêma (stranek)
Lêwan
Liyan (fîxan, hewar)
Lîlan (stranek)
Lîloz
Lîmo
Lîraz
Loke (pembû)
Lolan ( eŞîrek)
Loman (lome) *
Lora
Lorî (herêm û zaravayek)
Lorîn (lorî)
Lorîcan
Loristan (heremek)
Lorkê (stranek)
Lorzîn
Lûleper (gulek)


Madê (ji Medya)
Madra (welatê prensesa Loloyan)
Mahabad (bajarek)
Malî *
Malîn (ji malê)
MalŞên
MalŞênî
Mamiz (xezal-s)
Mandana (keça qiralê Medan ê dawî)
Marîn (navê giyayek)
Mazê (ji mazî)
Mazîçin (ya ku mazî diçine)
Med ( ji medya)
Medê (ji Medya)
Medya (dewleta kurd)
Medrûm (qumaŞek)
Memyan (gulistan)
Mencê
Mencol (navekî kevin)
Mendane (kubar)
Mercan (bi qîmet)
Meraz (armanc)
Merîwan (bajarek)
Merzone (curek tirî)
Mestan (ji mestbûnê)
MeyfiroŞ (mêwe difroŞe)
Mezda (ji ola ZerdeŞt)
Mijgan (mij û moran)
Mirwarî (cewher)
Miskê (giyayek bi bîhn)
Mizgîn *
Mîna (wek,nola) *
Mîra (matmazel)
Moran (mij û moran)
MûŞîn (ji bajarê MûŞê)

Nalîn
Narê
Narîn
Narinc (curekewek)
Narîncan
Naskol (gelek nazik-s)
Navciwan ( navrind)
Naze (ji naz)
Naza (ji naz)
Nazdar
Nazenîn (nazik, kubar)
Nazê
Nazgul
Nazîn
Nazlîxan
Nefel (giyayek)
Nemal
Nermal
Nermîn
Nermol (kubar, nazik)
Nesrîn
Newa (melodî, eheng)
Newal (çem, robar)
Newaz
Newbihar
Nevîn
Newîn
Newgul
Newroj *
Newroz*
New·în
Nex·în
Nex·ewan
Nêrgiz
Nîgar
Nîlûfer (gulek)
Nîna (dîlan, govend)
Nî·tîman (welat)
Nî·to (kurtkirina nî·tîmanê)
Nola (mîna, wek)
No·în (gundek)
Novîn
Nûber
Nûbihar
Nûbîn
Nûcan
Nûda
Nûgul
Nûjen
Nûjîn
Nûmal
Nûroj
Nû·an
Nû·en
Nû·ev
Nû·în
Nûvîn (îradeya nû)

Pakane
Pakdil
Pakîn
Pakîze
Pakyar
Papûrê ( straneke kurdî)
Paye
Payebilind
Pejna
Pelek (pelekên berfê)
Pelerîn
Pelgul
Pelîn
PelŞîn
Pemba
Pepûla
Pepûle
Perî
Perîendam
Perînaz
Pergul
Perîgul
Perjîn
Perînas
PerîŞan
Perîxan
Perîzade
Pergîn
PeroŞ (hewl, xîret-s)
Pervîn
Perwîn
Pesna
Pesnexan
Peyman
Peyan
PênoŞ
PêŞeng *
Pêpar (uxir, xêr)
PêŞma
Pirnaz
PirŞeng
Piya (gelhev-d)
Pîjan (eŞîra Beraziyan)
Pîroz
Pîrozxan
Pîvok (guleke biharê)
PorŞeng (s)
PorŞista ( navê keça ZerdeŞt)
PoŞî (xêliya ser çavê bûkê)
PoŞîn (ji poŞê)
Pûran (eŞîrek)

QirŞîn
Qut (d)
Qeber
QeŞeng (xweŞik, spehî)


Rabîn
Raperîn
Ravîn
Razyan
Razyana
Rabûn
Rengar
Rengîn
ReŞmal
ReŞpoŞ
ReŞê
ReŞeme (mehekê)
Revind (revok)
Reving (revind)

Revîn
Rewa (mehqûl dîtin)
Rewan (xweŞmeŞ)
RewŞa (hal durim)
RewŞan (rewŞa)
RewŞen (ronakbîr, zana)
RewŞê (rewŞa)
RewŞîn (rewŞa)
Rewze (çîmen)
RexŞan
Rezê
Rêjîn
Rêjna (cureke baranê)
Rêvîn
RêŞî ( gulik, xweŞik)
Rêwaz (dermanê ji darê)
Rêza (hurmet)
Rêzela
Rêziyar
Rêzîn
Rîhan
RîŞan
Rogul
Roj*
Roja
Rojbîn
Rojda
Rojê
Rojin (jina xweŞik)
Rojîn
Rojgul
Rona
Rondik
Ronahî
Ronak
Ronya
RoŞîn
Rojna (roj-d)
RoŞen
Roz
Roza
Rozê
Rozerîn
Rûbend
Rûciwan (rûxweŞik)
Rûçem
Rûjne
RûŞen *

Safînaz
Sakar (sade)
Sana
Sara (navekî navnetewî)
Saraxan *
Sarê
Sarî (berbang, Şefeq)
Sarîn (ji sarî)
Say (sêv- d)
Saza (çiyayek)
Sazan (çiya)
Sazgar *
Sertav (tava an ronahî)
Semen (giyayeŞ)
Semengul
Sera (bedew, qesr)
Serava (ava temîz)
Serdem (çax, dem)
Serbizêr
Serçil (s)
Serfînaz
Serfîraz*
Serwîn
Seryal
Serîn (sereke)
Serpîl
Serçinar
Sereta (pêŞî, yekem)
Sergul
Sewlê (bejn dirêj)
Sewze (s)
Sewlînaz (sewlê)
Seyran (kêf û Şahî)
Seza
Sêro
Sêvê
Sêvîn
Sêwa
Sêwexan
Sêzer
Sirwa (curek ba)
Sirwe (bayê sibehê)
Silîva (ji Silîvan)
Sirûd (merŞ)
Sîbel
Sîber
Sîm (îbrîŞim)
Sîmal (navê gundek)
Sînem
SînemxanSînaya (d)
Sîpel
Sîrwe
Sîsê (li Licê gundek)
Sîsî (ji gundê Sîsê)
Sîsyer
Spehî (rind, ciwan)
Sîwan (herêmek)
Solav (Şelale, çirav)
Soma

Sorgul
Sosin
Soske (çûkek)
Sorav
Sorya
Sorê
Sorîn (ji soran)
Soza (ji sozdanê)
Sozan (soza)
Sozî (soza)
Stare (xweparastin)
Stêra (ji strêrkê)
Stêrk
Stran (goranî, kilam)
Surme (qumaŞeke buha)
Surmexan
Sûsik (mêkoka Şerbetê)

Şaciwan
Şaçira
Şade
Şadî
Şadiye
Şagul
Şaha
Şakar (gelek baŞ-s)
Şakij (bedew-s)
Şalûle
Şane
ŞaneŞîn
Şanê
Şanîn
Şana
Şanaz
Şaniyaz
Şanewaz
Şanepesend
Şaperî
Şara
Şare
Şarê (zane, medenî)
Şaristan (medeniyet)
Şarîban
Şariya
Şaver
Şawer
Şaxê (gulî, gul)
Şaxûr (li Licê "li herêma Dimbiliyan" navê gundek)
Şahîcan
Şayan
Şayesta
Şayî
Şayînaz
Şehnem
Şekrok
Şêla (bedew, rind)
Şem (roj)
Şemê
Şemîn (ji rojê)
Şengal (çiya û parezgeha êzîdiyan)
Şemlê (bi bejn û bal)
Şengê (giyayek)
Şengîn (ji Şengê)
Şengul
Şeng (giyayek)
Şengê (Şeng)
Şepal
Şepol *
Şermîn
Şerefnaz
Şerê
Şevda (ya ku biŞev ji diya xwe re bûye)
Şeveheng
Şevbîn
Şevîn
Şevnem
Şewciwan (rinda Şevê-s)
Şeyda
Şêlî
Şênê
Şênî (ji Şênbûnê)
Şênistan
Şêrgul
Şêrîn (Şîrîn jî heye)
Şêrîvan
Şêwrê (ji Şewrandin)
Şêwrîn (ji Şêwrê)
Şêwrete
Şêwra
Şêwran
Şilêr (zozanek)
Şilêra (ji zozan)
Şimal (çiyayek)
ŞimŞat (fîdan, gundek)
ŞimŞim (gundek)
Şino (bajarek)*
Şirav (solav, Şelale)
Şîlan (gula mehemedî, gula cinetê)
Şîna (ji rengê Şîn)
Şîngul (gula Şîn)
Şînok (ji rengê Şîn)
Şîrav (ava zelala wek Şîr)
Şîrîn
Şîrînnaz
Şiyan (taqet, qudret)
Şole (giyayek)
Şolîn (Şole)
ŞolkeŞîn (nexŞîn, xweŞik)

Şoxan
Şoxê
ŞûŞan (gundek)
ŞûŞar ( gundek)


Tacîn
Tajê (d)
Tavê
Tavî (curebaranek)
Tavîn (tavî)
Têlî
Têlîcan
Têlîxan
Tiroske (çirûske-s)
Tîgra (Dîcle)
Tîka (rica, nazik)
Tiyamat (Xwedanê ava Şor û navê jina Apso)
Tûncê (tûmên giya)
Tûjela *
Tûjîn

Ûrmiye

Vangul
Vaye ( ba-d)
Vefirî (d)
Vejan
Vejîn (ji nû ve jiyan)
Vehîn
Vîn (îrade)
Vîna (vîn)
Vîna (ji vîn)
Viyan (vîn)

Wan (bajarek)
Warîn (ji Wanê)
WarŞên
WarŞênî
Werdek
Werdî (biçûk-d)
Werf (d)
Werîn (weŞîn, anîn)
WeŞîn
WirŞe (çirûske)

Xanê
Xanim
Xanza
Xanzê
XanimŞa
Xasê
Xatê
Xatûn
Xatûnnaz
Xecê
Xelat
Xelek
Xemlê
Xemlîn
Xemrevîn
XemŞîn
Xezal
Xêlî
Xêlîcan
XivŞê
Xizêm
XizêmŞor
Xomal
Xonçegul (gula biŞkivî)
XoŞeng*
XoŞîn
XoŞîman
Xumar (çavkil-s)
Xunav (barana nerm)
Xwezla
Xwezî
XweŞzar
XumrîŞan

Yardil
Yargul
Yarîn
Yasemîn (gulek)
Yekta *
Yekber
Yekbûr
Yekcan
Yekmal
Yezda (xwedî) *
Yezdexan
Yîma

Zara (Li Licê gundek)
Zarê
Zarîn
Zar·îrîn
Zazê (navek)
Zelal
Zend
Zendê
Zendî *
Zera (gundek)
Zerda
Zerdê
Zerencî (kew-d)
Zerî
Zerîn
Zergul
Zernî·an
Zerpo·
Zero
Zerya (derya, behr)
Zevîn (ji zevî)
Zerzan (e·îrek)
Zêr
Zêrê
Zêro
Zêrok (navê diya Elê Mamê Etman)
Zêrgul (gula ji zêr)
Zêrîn
Zêwê (gundek)
Zîlan (li Serhedê geliyek)
Zîn
Zînê
Zîno
Zîv
Zîvê
Zîvîn
Zîzan (nazik, kubar)
Zîzê
Zîzîn
Zoman (zozan)
Zomend *
Zozan
Zûma
Zûmend *
Zûme·