Kutlikên navtêkirî
Ji bo 4 kesan
Dema amadekirinê: 2 saet û 15 xulek
Dema patinê: 40 xulek

Malzemeyên hundir
250 g go·tê hûrkirî (qîme)
2 serî pîvaz
2 kç îsota pûl a sor
kevçiyeke mezin rîhan
2 kç îsota re·
2 k rûnê nivi·k

malzemeyên kutlikan
2 qedehên avê savar
2 qedehên avê ava kelandî
qedexeke avê hûrikê savarê

Amadekirina malzemeyên hundir
Pîvazan rende bike û di nav rûn de heta wek rengê zêrîn bigre biqijlîne. Qîmê bike navê û qijlandinê dewan bike. Dema qîme jî qijilî malzemeyên din bike navê û bi qasî 10 xulekê din biqijlîne. Pi·tre bike saroncokê bila sar bibe.

Çêkirina kutlikan
Ji bo amadekirina kutlikan savarê di nav ava kelî de 2 saet bihêle. Dema savar werimî, dest pê bike bistre heta wek benî·t bibe.
Hevîrê savarê bi qasî hêkekê jêbike û gilover bike. Bi tiliya xwe ya beranek nava hevîrê gilor veke. Bi qasî ku nav tijî bibe, malzemê navê bike navê, bi tiliya xwe devê wê bigire û kutlika navtêkirî gilover bike.
Bero·eke kûr heta nîvî tijî av bike. Dema av keliya bi awayekî hêdî kutlikan yek bi yek berde nav avê, bila bikelin. Yên ku kel li wan tê û bi ser avê dikevin bi kefgîrê derbixe û bike firaqeke din û dest bi servîsê bike.

Yê ku bixwaze dikere du hêk bi·kîne û di qebekê de hinek xwê bike navê û ba· biçelqîne. Hinek rûn bike tawê kutlikên patî li hêkan bixwe û bavêje nav tawê, rûyê wan biguhêre, derbixe û servîs bike.


kalek
Ji bo 4 kesan
Dema amadekirinê: saetek
Dema patinê: 2 saet û 50 xulek


Malzemeyên navê (hundir)
Qedexeke avê birinc
2 k rûnê nivî·k
Qedehek av
Qedeheka çay behîvên rendekirî
2 kç îsota pûl a sor
kevçiyek rîhana re·
qevdek bexdenûsa (teze û hûrkirî)
1kç îsota re· û pûl
xwê

malzemeyên der
1,5 go·tê kêlekê (milê pê·în)
0,5 k ava îsotê
kevçiyek niv·k
kç îsota re· a pûl
3 qedeh av

çêkirin
Birinc û behîvên rendekirî di rûn de biqelîne. Dema ba· qeliyan nîvê wê bike firaqeke din û hilîne. Nivê din bike nav avê û bipêje. Dema bijiya ji ser agir dayîne û bawe·în bike bila sar bibe. Pi·tre îsota pûl, ya re·, bexdenûsa hûrkirî, rihana re· û ew nîvê birinca ku te bi dendikê bihêvan re qelandibû û hilanî bû, hemûyan bike ser ya patî. Û ba· li nav hev xe. Herweha malzemeyên te yên hundir êdî amade ne.
Kaleka (kêleka) ku te bi kêrê nava wê wek dolmê vekiribû, van malzemeyên xwe bi kevçiyê bike navê û devê wê bi ta û derziyê bidirû. Kêlekê bike bero·eke û malzemeyên ku te ji bo be·î derê kêlekê amadekiri bûn. Wan jî bike bero·ê 2 saet di avê de bipêje. Pi·tre ji bero·ê derxe bike tepsiyek û vê carê 30 xulek di firnê de, di dereceyeke normal de bibjere. Bi germî û servîs bike.

Balkê·î: Divê hundirê kêlekê heta ber dev tijî malzeme nebe, hinek valahî hebe ku di dema kelandin û bijandinê de neteqe û belav nebe.

Kalek xwarineke Liciyan e. Licî ji kêlekê re dibêjin "kalek". Berî bi tenê li malan dihatin çêkrin. Di salên 1970î de Xalê Xelîl (Xelîl Aytek) li Licê di aşxaneke biçûk de çêdikir. Piştî 1975an Xalê Xelîl li Amadê aşxaneyekê de dest bi çêkirina "kalekê" kir. Piştre şagirên wî li Amedê bi pêş ve birin û îro ji Japonyayê heta Kanadayê navê kêleka Liciyan derketiye û xwarina herî xweş û çêjdar e. Îro bi navê Dolma Kaburgasi bi tirkî mappera kalekê heye.


tirşik
1 kg goşt
2 balîcan
1 kg firingî
200 g îsotên mezin û glover
100 îsotên zirav û dirêj
50 g bexdenûs
50 g rûn
1 k xwê
1 kç îsota pûl
2 dendik sîr
Tirşik xwarina kurdan a netewî ye. Herweha xwarina Amedê ya herî bi nav û deng yek jî tirşik e ku xelkê navendê jê re dibêjin "guveç." Tirşik xwarineke pir bi tam e û çêkirina wê ji gelek hêsan e.
Pêşî goşt hûr bike û di binê beroşê de raxe. Piştre pîvaz û îsot bi dirêjahî û hinek mezin hûr bike û di beroşê de li ser goşt raxe. Balîcanan jî mezin hûr ke û bike ser pîvaz û îsotan. Bexdenûsa xwe jî hûr bike û li ser balîcanan raxe. Di dawiyê de her firingîyek bike çar perçe û li ser hemûyan bi cîh bike. Îsota pûl û xwê bi ser firingiyan werke û rûnê nivîşk jî bi mezinahiya şekirê çay perçe bike û li ser danyîne. Qet av neke ser, ew di ava xwe de dipije. Divê agir piçek sist be û dem dirêj be. Bila kapax li ser beroşê be û heta du-sê saetan bipije. Ji goşt heta firingiyan hemû di halên xwe de dihelin û tirşik çêdibe.


lehmecûn
25 g hevîrtirş
2,5 dl şîr
3 kç donê zeytê
1 kç xwê
7 ld ard
500 g qîmeya berxê
1 ld bexdenûsa hûrkirî
2 serî pîvazên hûr hûrkirî
1kç îsota pûl
3 dl ava firingiyan
1 kîmyon
xwê

500 g qîma berxan
1 dl bexdenûsa hûrkirî
2 serî pîvazên hûrkirî
1 kç bîbera hûr a sor
3 dl ava firingiyan
1kç kîmyon
xwê

SELETA PÎVAZAN
(ji bo lehmecûn)
2 serî pîvaz
1 dl bexdenûsa hûrkirî
1kç simaq
½ lîmon
xwê

çêkirin
Hevîrtişr û xwê di avê de bibşêfe û berde nav ard. Hevîr piçek nerm bistre. Piştî ku hevîr hat strandin bila heta 45 xulekî bimîne û hilatî bibe. Hevîr heta hilatî bibe, tu di wê demê de, Pîvaz, firingiyên hûrkirî, xwê, îsota sora pûl û qîme baş li nav hev bixe. Ji hevîr kundên biçûk çêke û hevîr wek nanê sêlê lê piçek jê stûrtir be û bi qasî 20-25 cm zirav û dirêj veke. Qîme û malzemeyên ku te tevlihev kiribûn li ser hevîrê vekirî raxe. 12 deqîqe, di 225 dereceyî de di firnê de bipêje. Bi germî perçên lîmonê bigvêşe ser û bi seleteya pîvazan re servîs bike. Dew li ber tê vexwarin.


têkirina hûr û rodiyan

Ji bo 4 kesî
Dema amadekirinê: setek
Dema patinê: 2 saet û 50 deqîqe.


Malzemên hundir
1kg rodî
2 qedeh birinc
k nane
kevçiyek ava îsotê
2 kç îsota re· û pûl
xwe


malzeme ji bo terbiyekirinê
kevçiyek xwê
5 qedex av
kevçiyek rûnê nivi·k
2 kç nane

Çêkirin
Di nav firaqekê de birinc, nane, ava îsotê, xwê, îsota re· û ya pûl tevlihev bikin û tevde.
Di firaqekê din de rodiyan di nav soravkê de bermeqlûb bike û ba· bi·o. Rodiyên ku hatine pakkirin, nava wan bi malzemên hundir dagire.
Rûyê rodiyan yê der carek din bi ava soravkê bi·o. Malzemên terbiyekirî di nav firaqê de ba· tev bide. Rodiyên têkirî bike nav wê bero·ê. Bila bi qasî saeteke bipijîn. Bi germî servîs bikin.


devrû
500 g goşt merxan an conga
500 birinc
300 g firingî
200 g balîcan
200 îsota glover
1 k xwê
2 dendik sîr
50 g mewij
50 g fistik
50 rûnê nivîşk
1 kç kîmyon
1 serî pîvaz
1 kç îsota pûl

çêkirin
Goşt hûr bike û av bike ser û beroşekê de bikelîne. Ava goşt ya ku dimîne di berbide firaqeke din û goştê nîvpijî di bin beroşê de bihêle. Pîvaz, îsot, balîcan û firingiyan hûr bike û bike ser goşt. Bi qasî 30 xulekî bila li ser agir dikele lê tevnede bila di halê xwe de dipije. Piştre birinc, bişo û di sefikê de bisefîne. Fistiq û mewij, biharet û îsota pûl bike nav birincê û berde beroşa ku goşt û sewze têde tên patin. Bi kevçiyê birincê li ser raxe. Ava goşt ya ku te ji ser goşt girtibû, kevçiyeke xwê û rûn davêje navê, baş biçelqîne û bi qasî 0,5 dl jê berde ser birincê. Heta 20 xulekî dest nedê û bila ew halê xwe de dipije. Qet kevçî li xwarinê nede. Binere ku birinc pijiyaye û ava wê nemaye, wê demê agirê binî vemirîne. Wek destpêkê Goşt li binî, sebze li ser û birinc jî li ser hemûyan e, hîn jî tu kevçî lê nexe û formê xwarinê xeram meke. Tepsiyeke bîne û di şûna kapaqa beroşê de wê bide devê meroşê. Beroş û tepsîyê bi jidî bigre û beroşê bi devrû bi ser tepsiyê re biqelibîne. Beroşê bi baldarî û hêdî hêdî bi jor ve bikşîne û xwarina nava beroşê weha gilover di formê hundirê wê de li ser sîniyê wek gogekê dimîne. Goşt tê jor û yên din wek rêza xwe dibînî de ne. Formê wê xerab neke, bi kevçiyeke mezin ji kêlekê ve bigre û di teyfikan de servîs bike.


bamiye
1 kg bamiye
500 g firingîyên şilkirî û hûrkirî
500 g goştê berxê yên hûrkirî
3 dendik sîrê kutayî
xwê
1 kç îsota pûl
lîmoneke çar perçekirî
rûnê zeytê

çêkirin
bamye, goşt, firingî, sîr, xwê, îsota pûl û rûnê zeytê li nav hev bixe û di beroşekê de bide ser agir. Bi qasî saetekê di 175 dereceyî de bila bipije, carnan tev de. Ava lîmonê bike ser û bi birincê re servîs bike.


qelî
Xwarineke gelek kevin û çêjdar e. Ji goştê mîh, bizin û congayan tê çêkirin. Goşt hûr bike. Perçegoşt dikarin mezin an jî biçûk bi qasî mezinahiya hêkên mirîsşkan an jî bi qasî libên şekirên çay bin. Av bike beroşê û perçeyên goşt bavêje navê û agirekî gurr bide binî. Bila bikele heta ku goşt û hestî ji hev perçe bibin. Dema ava goşt êdî biqede hestîyan ji navê derxe. Vê carê xwêyeke zêde bi goştê bê hestî werke û di rûn de biqijlîne.
Mirov dikare bi goştê qeliyê xwarinên din çêbike. Wek nimûne bike ber tirşikê, bike ber birinc û savarê. Mirov dikare hêk lê bixe û biqelîne...


boreka avê
1kg ard
600 g qîma berxan
2 hêk
25 g hevîrti·
100 rûn
150 bexdenûsa hûrkirî
10 dl şîr

çêkirin
Xwê, şîr û hevîrtirş di nav hev de biçelqîne û bike nav ard û hevîr bistrîne. Bila bi qasî 40 xulekî hevîr dimîne ji bo ku hilatî bibe.
Ji aliyê din ve, ji bo têkirina navê, bexdenûsa hûrkirî, xwê û rûn bike nav qîmê û beroşekê de baş biqijlîne.
Hevîr pirweha bi tenikî veke ku bila bişibe kaxez. Hinek rûn di binî tebsîyekî mezin de bide. Bi darê tîrê naneke mezin û gilover wek ya pîzayê veke û wê li bin tepsiyê raxe. Piştre herweha nanên wek wê mezin û gilover veke û bi kêrê di navê de dibire û her yekê bike çar perçe. Di qûşxaneyeke fireh de av dikelîne û bi kefgîrê wan perçeyên nan yên tenik yek bi yek di nav ava kelandî re bike û derxe, dayne ser texteyekê, ava sar lê bike û çiqrên wê rast bike û yek li kêleka ya din di nav tepsiyê de raxe. Piştî ku bi herçaran qat temam dibe, bi kefçiyê ji qîma patî li ser wan perçeyên kelandî yên ku li tepsiyên hatine raxistin belav bike. Carek din naneke weha mezin bi darê tîrê veke, ew jî wek ya berê çar perçe bike yek bi yek di nav ava germ de bike û li ser ya din, di tepsiyê de raxe. Herweha ji nanê di ava germkirî sê qat li ser hev di nav tepsiyê de raxe û qîme bike nav her qatî. Piştî temambûna sê qatan wek ya binî naneke mezin ku bi temamî ser tepsiyê bigre veke. Ev nan wek ya binî di ava kelandî re meke û raste rast li ser tepsiyê wekî qapaxê raxe. Hêkek bşikîne û di rûyê wê re bide. Bila di 275 dereceyî de 40 deqîqe di firnê de dimîne. Piştre tebsiyê derîne û bi kêrê perçe perçe jêbike û dest bi servîsê bike.


dolme
500 g goşt
2 serî pîvaz
2 îsotên tûj
250 g firingî
0,5 kg birinc
1kç biharat
1 k xwê
2 kç îsota pûl
1 k ava firingiyan
0.5 g rûnê helandî
50 g simaq
Goşt, pîvaz, îsot, firingî hûr hûr bike. Paşê van malzemeyên ku navên wan li jor hatine nivîsîn hemûyan li nav hev bixe û bi ava nislandiya simaqê baş tevde. Hinek kes vê malzemeyên hundirê dolman di firaqekê de bi qasî 10-15 xulekî didin ser agir û dipêjin, hinek jî raste rast dikin nav dolmeyan. Herweha malzemeyên hundirên dolman amadene.
Piştre kelemên ku li ava germ xistine, palican, kundir, îsot û firingiyên ku nava wan hatine derxistin bi kevçiyên biçûk hundirên wan dagre. Di beroşekê de li kêleka hev rêz bike. Ava simaqê ya nisilandî berde ser. Ji bo ku dolme venebin kevireke pan û pak bide ser devê beroşê û bide ser agir. Bi qasî saetekê li ser agirê gurr bihêle. Piştre ji ser agir dayîne û heta 15-20 xulekî qapaxa berêşê veneke. Piştre dest bi servîsê bike.


meftûna balîcanan
500 g goşt
2 serî îsotên tûj
500 g firingî
1 k ava firingiyan
1 kç îsota hûr
3-4 heb balîcan
50 g simaq
seriyek sîr
1 kç îsota pûl
xwê

çêkirin
şî balîcanan hûr bike û bike soravkê. Perçeyên goşt di rûn de baş biqelîne.
Îsotên hûrkirî bike navê û bi goştre diqelîne. Balîcanên soravkê, baş bişo û davêje navê. Piştî 15-20 deqîqeyî firingiyên hûrkirî jî bike navê. 15-20 deqîqe piştre ava nislandiya simaqê berde ser. Sîr baş hûr bike û navêj navê. Êdî ji servîsê re amade ye.


Meftûna kerengan
500 g. Go·tê berxê
2 kg kereng
kevçiyek ava firingiyan
kevçiyek simaq
xwê
dendikek sîr

çêkirin
go·t hûr bike û hêdî hêdî bipêje. Ew kerengên ku te pêş
î stri û qurmên wan jêkiribûn û di firaqekê de av kiribûn ser, ew bigre û bike ser go·t. Xwê pê werke. Pi·tî ku pijiya ava simaqê û firingiyan û sîrê pelaxtî bike ser bila bi qasî tiliyeke bi ser bikeve. Kevçî lê lê nexe û tevnede Bila di halê xwe de dipije. Perçek go·t bigre, heger go·t pijîya be, wê demê meftûna kerengan ji bo xwarinê amade ye. Noşîcan be!


şorbeşîr
250 g birinc
1 lt şîr
1 kç şekir
20 dl av
xwê
50 rûn

Avê berde nav şîr,
şîrê xwe bike beroşê û bide ser agir. Xwê û rûn jî bike navê. Dema bikele, birinca şûştî ber berde navê û bi heskê tevde heta ku baş dikele. Piştre qapaxê bide ser û bi qasî 15 xulekî şorbeşîr amade ye.şorbeya fesûliyan
150 g sefûliyên hişk
2 dendik sîr
100 g rûn
0,5 qedeh sîrke
75 g birinc
2 serî pîvaz
2 lt ava goşt
xwê
îsota pûl

çêkirin
Fesûliyan ji êvarê ve bike avê. Roja din bi qasî 20 deqîqeyî bikelîne. Pîvazan hûr bike û di rûnde biqijlîne. Piştre ava goşt bikeser bikelîne. Dema keliya xwê, fesûlye û birincê bike nav. Sîr biqute û bi sirkê re bike bike nav, 20 deqîqe bikelîne û servîs bike.


şorbeya mirîşkan
150 g singa mirîşkê
2 kase ard
qedehek mast
2 dendik sîr
hêkek
xwê
îsota pûl
sîrke

çêkirin
hêkê di beroşê de bişkîne mast û ard bike ser. Piştre 3-4 qedeh av bike ser û baş biçelqîne. Goştê mirîşkê hûr hûr nike û bike navê. Sîr bikute û bavêj navê. Dema pijiya rûnê nivîşk û sirkê berde ser, xwê û îsota pîl jî ji bîr meke.


şorbeya gundiyan
150 g savar
3 qedeh ava goşt
gêzerek
kartolek
firingiyek
qevdek bexdenûs
nane
xwê
250 g mast
3 qedeh ard
rûn
hêkek cehtir

çêkirin
du qedeh av bike ser savarê, li nav hev bixwe û bi qasî 10 deqîqeyî bikelîne. Kartol û gêzeran hûr û hûr bike, bike beroşekê din, du qedeh av bike ser 10 deqîqeyî bikelîne.
Savara nîvpatî bike ser gêzer û kartolan. Ava goşt bike ser. Di teyfikekê de hêk û mast biçelqîne, hêdî hêdî berde nav şorbeyê. Bexdenûs û firingan hûr hûr bike û bike navê. Di taweyeke din de rûn biqijlîne, îsot, nane ş cehterê bike ser û servîs bike.


şorbeya ard
¼ paket rûn
0,5 ard
0,5 kg qîme
serîyek pîvaz
xwê
Pîvazê di rûn de biqijlîne û ard bike ser û biqelîne. Qîmê bike ser û biqelîne, av, îsota pûl û xwê bike ser bila bipije.şorbeya kartolan
10 qedeh ava goşt
1,5 kç rûn
1,5 k ard
2 serî pîvaz
3 kartol
qedehek şîr
hêkek
xwê

çêkirin
Pîvazê rende bike û di nav rûn de biqijlîne. Ard bike ser û qijlandinê bidomîne. Kartolan û pîvazan rende bike û di ava goşt de bipêje. Piştre li sefikê bixe.Xwê pê werke. Zerika hêkê bike nav şîr bi çelqîne ber de ser. Îsotê pê wer bike.


şorbeya savarê
1 qedehek savar
2 qedeh nîsk
2 serî pîvaz
2 k rûnê nivişk
3 îsotên tûj
3 qasê qîme
nane
xwê
îsota pûl

çêkirin
nîskan ji êvarê ve bike avê. Roja dinê 5 qedeh av bike ser û 20 deqîqe bikelîne. Li safikê bixe. Savar û nîskên kelî li nav hev bixe 6 qedeh av bike ser û 30 deqîqe bikelîne. Di sefikê de derbas bike. Pîvaz û îsotan hûr hûr bike di nav rûn debiqijlîne. Qîmeyê bike ser û bîsteke din biqijlîne.
Yên ku di safikê de derbas bûne bike nav qîme û yên din. 5 deqîqeyên din jî bikelîne. Rûn biqijlîne nane û îsota pûl bike ser û servîs bike.


helîse
500 g balîcan
2 serî sîrên kutandî
1 lîmoneke guvaştî
50 g tahîn
xwê
1 k donê zeytê

Çêkirin
Balîcan li ser agir tên kizirandin - Di firnê de jî dibe- Heta qalikên wan baş bikumidin. Heger di firnê de be, bi qasî 30 dq. Di 275an de tê patin. Hîn ku balîcan germ in, qalikên wan yên kumidî tên tokirin. Nava balîcanan tê qûnkevçî kirin. Baş li nav hev dixin. Lîmon digvêjin ser. Dikin teyfikeke mezin û nava wê çal dikin û rûnê helî dikin navê û pêşkêş dikin. Li Navenda Amedê ji "helîsê re dibêjin " babequnûç."


savar
4 dl savar
1,5 dl şehîre
8 dl av

kevçiyek rûn ji bo qelandinê 2 k ava goşt

Çêkirin
şehîre di rûn de biqijlîne. Piştre savar jî bike nav şehîrê û bi qasî du xulekî din jî hemû bi hev re biqelîne. Av û ava goşt berde navê heta 20 xulekî dipije.


şîş kebab
750 g qîma berxê
2 kç îsota pûl
1 îsoteke sor tê hûr kirin
1 kç kîmyon
hinek donê zeytê
xwê

çêkirin
goşt û biharatê têkil bike. Ji bo 10 şîşan par bike, yek bi yek li şîşan bipêçe û di nav destê xwe de form bide wan. Pi
ştre rûn têde bide. şîş li ser agirê daran an rejiyê bibjêre. Çend firingî û îsotên mezin jî bi şîşan ve bike û ew jî bi goştre bibjêre. Piştre carekê din baharatê lê werke û bexdenûsa şîn li kêleka teyfikê dayne. Mirov dikare bike nav nanê sêlê û wek benî bipêçe û bixwe.


meyîr
500 g danê kutandî
2 l dew
100 nok
1 k xwê

pêşî dan û nokan dikelîne. Piştre dew berde ser û bê navber bi heskê tevbide. Agir divê sist be û heta ku bikele karê tevdanê bidomîne. Heger agir gurr û mirov bi heskê baş tevnede dew dikuse û êdî meyîr nayê xwarin. Mirov dikare bi germî an jî bi sarî servîs bikî. Noşîcan be!


birinc
300 g birinc
50 g şehîre
5dl av
kevçiyek rûnê nivişk
xwê
20 mewij
20 g fistiq

çêkirin
Birincê bi ava sar bişo û di beroşê de bide ser agir. Çend deqe paştê birinca şil êdî ziwa dibe vê carê rûn bike navê. şehîre, mewij, fistik û xwê ber berde ser. Hemûyan di rûne baş diqijlîne, dema ku baş qijilî avê berde ser û baş tevde ku hemû malzeme tevlihev dibin. Di agirekî nerm de (200) de, di qasî 15 deqîqeyî de dipije. Di dawî de agir kêm bike heta ku ava binê wê jî biqede û hilma xwe bikşîne. Vê carê dest bi servîskirina wê bike.
Mirov dikare birinca sade ango bêmewij, fistik û şehîre jî bi bi heman
şêweyî çêbike.


cacik
5 dl mast
0,5 xiyara hûr hûrkirî
2 dendik sîrên kutahî
2 kç donê zeytê
xwê

Hem û di nav hev de baş biçelqîne û demeke bike sarincokê. Piştre servîs bike.


seleta firingiyan
5 serî firingî
1 serî pîvaz
0,5 bexdenûsa hûrkirî
1 dl firingiyên guvaştî
2 kç donê zeytê
1 lîmona guvaştî
xwê

çêkirin
Mirov hemûyan li nav hev dixe û servîs dike.


seleta savarê
8 serî zerdeliyên (mişmiş)
qedehek mewij
dendikek sîr
qedehek ava firingiyan
3 kundirên ku di avê de hatine kelandin
2 qedeh savara ku av lê hatiyekirin û nerm bûye
2 ta pîvazên teze
qevdek nahneya teze
xwê
îsota pûl
Hemûyan hûr bike û baş li nav hev bixe û servîs bike.


Piyaz
150 g fesûlye
seriyek pîvaz
firingiyek
3 îsotên kesk
0,5 fincan sirke (di şûna sirkê de lîmon jî dibe)
0,5 donê zeytê
2 hêk
av
ji bo xemlandinê bexdenûs û zeytûnên reş
îsota pûl
xwê

çêkirin
Fesûliyan ji êvarê bike avê. Roja din bike beroşekê û av bike ser û bide ser agir heta bipije. Ava wê binislîne, bike firaqeke din û sirke lê bike û heta demekê weha bihêle. Pîvazê biçûk û bi xelekî jêke, zêde xwe pê werke. Bi xwê miz bide heta ku pîvaz bipilisin. Piştre bi şûştina avê şorahîyê jê bibe. Firingî jî bi xelek xelek jêke. Îsot û bexdenûs jî hûr hûr bike. Ew li ser fesûliyan wek xeml rabixe. Donê zeytê li ser bike. Hêk jî zirav û gilover jê bike, bi hêk û zeytûnan dekora wê bixemlîne. Êdî pîyaza te ji servîsê re amadeye.


qisir
2 qedeh savara hûr (hûrik)
seriyek pîvaz
7 ta (binî) pîvazterk
kevçiyek ava firingiyan
kevçiyeke çay îsota sor a pûl
qevdek bexdenûs
qevdek şiwît (hêliz)
0,5 donê zeytê
2 lîmon
Pelên xesan

Çêkirin
Qedehek, du qedeh av bike nav savarê li lihevde û tiştek bavêj ser heta ku savar nerm bibe. Piştre pîvazterkan hûr hûr bike, pîvazên hişk rende bike, bexdenûs û hêlîz jî hûr bike. Ava firingiyan dayn ber. Xwê û îsota pûl bi ser wan werke. Hemûyan baş li nav hev bixe. Di teyfikan de pelên xesan bi cîh bike, qisir bike nav û servîs bike.