Första sidan

CARL jr *1911 2003

Prins av Sverige 1911-1937 

Hertig av Östergötland 1911-1937


Carl Gustaf Oscar Fredrik Christian föddes 10 januari 1911 som yngste son till prins Carl sr 1861-1951 och hans hustru prinsessan Ingeborg av Danmark 1878-1958. 

Han utnämndes på sedvanligt vis i vaggan till hertig av Östergötland. Hans syskon var: Märtha 1901-1954, Astrid 1905-1935, Margareta 1899-1977.

Efter avlagd examen och fullgjord militär utbildning blev han 1934 fänrik vid Livregementet till häst och samtidigt vid det till Linköping förlagda Första livgrenadjärregementet. Löjtnant blev han 1937, ryttmästare i kavalleriets reserv 1949. 

Han avstod från hertigtiteln och sin arvsrätt till tronen då han 6 juli 1937 ingick äktenskap med grevinnan Elsa von Rosen, 1904-1991. Samma år, 6 juli, fick han av sin svåger kung Leopold III av Belgien 1901-1983, belgisk prins titel "Prins Carl Bernadotte".

Han skildes 1951, men ingick ett nytt äktenskap 1 november 1954 i Danderyd med Ann Larsson, 1921-1975, skilda 1961. År 8 juni 1978 i Rabat, Marocco ingick han sitt tredje giftermål med norskan Kristine Rivelsrud, 1932.

Prins Carl var omhuldad av den åldriga fröken Florence Stephens, som till honom ämnade testamentera sina slott och stora inkomster av Brukrörelsen, sågverksindustri och hästuppfödning.

Prinsen vistades ofta på Huseby och råkade in i en bedrägeri härva, s.k. "Gutenbergaffären"; men blev helt rentvådd vid rättegången. Det här handlade Gutenbergaffären (Husebyskandalen):

Huseby är ett gods i närheten av Växjö. Det ägdes av en fröken Florence Stephens (1881-1979) känd som Huseby-fröken. Hon hade ärvt stället efter sin far Joseph Stephens. Historien skulle vara att det i verkligheten var Oscar II som var far till Huseby-fröken. Detta skulle vara orsaken till att Florence Stephens var intresserad av kungliga personer och ville testamentera sitt slott till prins Carl jr. som var hennes "inofficielle" brorsson. Berl Gutenberg, som var hästhandlare, blev anställd som förvaltare på Huseby. Det var via Huseby-fröken som prins Carl jr. och Berl Gutenberg träffades och blev vänner. Under den tiden blev Berl Gutenberg inblandad i vidlyftiga affärer där Huseby-fröken blev lurad och förlorade stora pengar. 

Husebyskandalen är en smutsig härva av växlar, transaktioner och kontrakt. Prins Carl jr. hade taxerat sin prinstitel för kommersiella syften till Berl Gutenberg (som enligt vissa lurade prins Carl jr.). Prins Carl jr. fick en viss procent av den vinst som uppstod ur de affärer som Gutenberg gjorde med hjälp av prinsens titel. Prins Carl jr. hjälpte alltså med att förmedla kontakter mellan Gutenberg och de personer som denne ville göra olagliga affärer med. Efter att fallet togs upp i domstol fick Gutenberg flera års straffarbete medan Carl jr. frikändes.

Han och Elsa von Rosen har en dotter, Madeleine, född 1938.

Han dog 27 juni 2003 i Malaga, Spanien där han var bosatt sen flera år tillbaka. Han begravdes i juli i Hagaparken, Stockholm.

Soldaten Carl   Carl och hans andra hustru Kristine    Carl jr 


Första sidan