Första sidan

SYSKONEN VON HESSENSTIEN


Fredrika Wilhelmina, föddes 1 mars 1733 som äldsta dotter till kung Fredrik I av Hessen-Kassel 1676-1751 och hans älskarinna Hedvig Ulrika Taube 1714-1744.

Hon hade 3 syskon: Fredrik Wilhelm 1735-1808, Carl Edvard 1737-1769 och Hedvig Amalia 1744-1753.

Hon kallades för "Mademoiselle Erlich", varför vet jag tyvärr inte.


Fredrik Wilhelm, föddes 5 el.10 mars 1735 som äldste son till kung Fredrik I av Hessen-Kassel 1676-1751 och hans älskarinna Hedvig Ulrika Taube 1714-1744.

Han hade 3 syskon: Fredrika Wilhelmina, 1733-1734, Carl Edvard 1737-1769 och Hedvig Amalia 1744-1753.

Herre till Schmoll, Hohenfelde, Todendorf, Clamp och Vogelsdorf i Slesvig.

28 februari 1741 jämte brodern Carl Edvard till tysk kejserlig riksgreve; svensk greve jämte samma sin broder 29 mars 1742 (introd. 1743 under nr 82).

Han och prinsessan Sofia Albertina 1753-1829, blev förälskade i varandra men de gifte sig aldrig, för hennes bror Gustav III 1746-1792, motsatte sig bestämt ett äktenskap.

Överste i fransk tjänst; överste för Östgöta infanterireg. 2 mars 1747; generalmajor 16 november 1756; generallöjtnant 15 november 1759; general av infanteriet 2 mars 1770; det heliga romerska rikets riksfurste 1772 i november; svensk fältmarskalk och en av rikets herrar 1772 i november; riksråd samt generalguvernör i Pommern och Geifswalds akademikansler 5 november 1776; förklarad för svensk furste 28 april 1785; nedlade sina ämbeten utom det av fältmarskalk 24 augusti 1791; fick i Sverige epitetet Durchlaucht 25 juni 1799.

Han dog ogift 27 juli 1808 på sin egendom Panker i Holstein och slöt ätten.


Carl Edvard, föddes 12 el 26 november 1737 i Stockholm som andre och yngste son till kung Fredrik I av Hessen-Kassel 1676-1751 och hans älskarinna Hedvig Ulrika Taube 1714-1744.

Han hade 3 syskon: Fredrika Wilhelmina, 1733-1734, Fredrik Wilhelm 1735-1808 och Hedvig Amalia 1744-1753.

Jämte brodern tysk kejserlig riksgreve; svensk greve jämte samma sin broder 29 mars 1742 (introd. 1743 under nr 82).Överste i hessisk tjänst 1745; överste för ett värvat infanterireg. och kommendant i Göteborg 15 oktober 1747; generalmajor 4 april 1759; generallöjtnant 11 juni 1765.

Han dog ogift 2/17 april 1769 i Paris och slöt själv sin ättegren.


Hedvig Amalia, 9 december 1743/2 februari 1744 som andra och yngsta dotter till kung Fredrik I av Hessen-Kassel 1676-1751 och hans älskarinna Hedvig Ulrika Taube 1714-1744.

Hon hade 3 syskon:  Fredrika Wilhelmina 1733-1734, Fredrik Wilhelm 1735-1808 och Carl Edvard 1737-1769,

Hennes mor dog strax efter hennes födelse. Hon växte upp hos släktingar i Hessen-Kassel där hon dog som endast 9 åring 6 maj 1753/1752.


FÖRSTA SIDAN