Första sidan

KARL XV *1826 †1872

Hertig av Skåne

Kung 1859 - 1872

Valspråk: "Land skall med lag byggas"


Karl Ludvig Eugen föddes 3 maj 1826 i Stockholm som äldste son till Oskar I 1799-1859 och hans hustru prinsessan Josefina av Leuchtenberg 1807-1876. Karl blev utnämnd till hertig av Skåne när han döptes.

Karl hade Gustav 1827-1852, Oskar 1829-1907, Eugenie 1830-1889 och August 1831-1873 som syskon. Hans halvsyskon var Oscara, Hjalmar 1839-1874 och Max 1840-1872.

1843-1845 studerade han vid Uppsala universitet och 1844 var han universiteten kansler.

Han förlovade sig 1849 och 19 juni 1850 i Stockholm gifte han sig med prinsessa Lovisa av Nederländerna 1828-1871. De fick barnen Lovisa 1851-1926 och Carl Oskar 1852-1854.

Han blev vicekung av Norge 1856 och vicekung i Sverige och Norge från 25 september 1857 fram till Oskar I:s död 1859 då han blev regerande kung över båda länderna. 1858 sökte han förgäves blidka Norge med konsulatsstadgan. Den 3 maj 1860 krönt i Stockholm och den 5 augusti i Trondheim.

1858-1870 hade han som statsminister och ledande politiker Louis De Geer.

1860-talet ivrigt umgänge med Frederik VII av Danmark 1808-1863.

1863 lovade han vid möte i Skodsborg den försvarsallians, men De Geer och finansminister Gripenstedt tvang honom bryta löftet. Samma år undertecknade han proposition om en ny riksdagsordning. 1865 verkade han personligen, efter långt motstånd, för tvåkammarriksdagens genomförande.

Han hade en älskarinna som hette Hanna Styrell och de fick dottern Ellen Svensson 1865 28/10-1931. Men Karl hade många älskarinnor och kan därför även ha haft flera oäkta barn.

1869 förmäldes hans dotter Lovisa med kronprins Frederik VIII av Danmark 1843-1912.

1870-1874 var Axel Gustaf Adlercreutz statminister. 1871 föll krigsminister Abelins förslag om ny härordning i båda kamrarna på Lantmannapartiets motstånd. Samma år avled drottning Lovisa.

1872 sökte kungen Baden i Aachen, men hans lungtuberkulos var obotlig; döende reste han hem och dog på länsresidenset i Malmö den 18 september samma år.

Karl var en godhjärtad, älskvärd, trofast och oerhört populär monark, lättsinnig i sina löften, folkligt okonstlad i sitt väsen ehuru ej utan förställning, obetänksam, med bristande viljekraft och uthållighet. Framstående målare och konstmecenat, klen lyriker.

Karl XV 1826-1872 Karl XV 1826-1872