Första sidan

KARL GUSTAV *1782 1783 son till Gustav III

Prins av Sverige 1782-1783

Hertig av Småland


KARL GUSTAV föddes 25 augusti 1782 på Drottningholm som andre och yngste son till kung Gustav III 1746-1792 och hans hustru prinsessan Sofia Magdalena 1746-1813.

Han utnämndes på vanligt sätt i dopet till serafimerriddare och hertig av Småland. Han skall varit ett vacker och livligt barn.

Malicen, som dittills haft så mycket att säga om storebror kronprinsen Gustav Adolf 1778-1837 inte var son till kungen utan till hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck, blev nu en aning konfunderad, då man inte visste om man fick tillskriva Munck ännu ett barn med drottningen.

Då läkarbehandling av en i och för sig relativt harmlös barnsjukdom torde ha varit orsaken till den späde smålandshertigens snara frånfälle. Han avled 23 mars 1783 i Stockholm, endast 7 månader.


KARL GUSTAV *1802 1805 son till Gustav IV Adolf

Prins av Sverige 1802-1805

Hertig av Finland

KARL GUSTAV född 2 december 1802 på Drottningholm som andre och yngste son till kung Gustav IV Adolf 1778-1837 och hans hustru prinsessan Fredrika av Baden 1781-1813.

Han döptes efter sin farbror Karl Gustav 1782-1783, hertigen av Småland - trots det dåliga omen namnet kunde tänkas innebära, eftersom hans farbror dog 19 år tidigare. Ett ännu värre omen var kanske att den nyfödde prinsen vid dopet utnämndes till titulär storfurste av Finland skulle några år senare tragiskt nog bli Alexander I av Ryssland, 1777-1825, som fick bära den titeln.

Karl Gustav ska ha varit ovanligt vackert barn och liknat sin mor, den sköna Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden. Han avled i Stockholm 10 september 1805. 2 år och 9 månader.


Första sidan