Första sidan

KATARINA STENBOCK *1535 +1621

Drottning av Sverige 1552-1560


Katarina föddes 22 juli 1535 på Torpa i Västergötland som andra dotter till riksrådet och ståtshållaren Gustaf Olofsson Stenbock och hans hustru Brita Leijonhufvud, äldre syster till drottning Margareta 1516-1551.

Hon hade många syskon: Beata, Olof, Erik, Anna, Arvid, Abraham, Margareta, Cecilia, Ebba, Sten, Märta, Anna, Carl och Johan.

Katarina skall ha varit hemligt trolovad med en ung herre av ätten Tre Rosor, varför hon lär ha yttrat: "Jag håller min herre kung Gösta mycket kär, men Rosen glömmer jag aldrig".

Katarina och Gustav Vasa 1496-1560 gifte sig den (22) 28 augusti 1552, ett år efter att drottning Margareta dött, på Vadsten slott. Prästskapet hade våldsamtt motsatt sig den omaka förbindelsen och ärkebiskop Laurentius Petri vägrade förrätta vigseln som i stället skedde gnom biskopen i Linköping.

1550-talet präglades av ett lyckligt men barnlöst äktenskap.

I september 1560 blev hon änka vid Gustavs död och han gav henne Strömsholms gods i morgongåva vid sin dödsbädd.

Vid sin styvson Erik XIV:s 1533-1577 kröning 1561 upp höjdes hennes far till friherre och fyra år senare 1565 blev han Sveriges riksmarsk.

1582 godkände riksdagen en av Johan III utfärdad förklaring, att änkedrottningen skulle behålla Strömsholm som änkesäte och livgeding på livstid, oaktat hertig Karl gjort anspråk på godset.

Hon avled 13 december 1621, 86 år, ovanligt hög ålder på den tiden och hade varit drottning under 6 vasakungars regeringar: Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX, Gustav II Adolf.

Hon begravdes 1 april 1622 med stor pompa i Uppsala domkyrka högkor.

Katarina Stenbock 1535-1621