Första sidan

KRISTINA MAGDALENA *1616 +1665

Prinsessa av Sverige

Grevinna av Pfalz och Baden


Kristina Magdalena föddes 17 maj 1616 på Nyköpingshus som äldsta dotter till prinsessan Katarina 1584-1638 och hennes make greve Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken 1589-1652.

Hon fick sitt namn efter båda föräldrarnas mödrar, Kristina av Holstein-Gottorp, 1573-1625, och Magdalena av Kleve-Jülich-Bergen 1533-1633.

Endast de döttrar till greveparet som ännu var i livet när sonen Karl X Gustav uppsteg på tronen 1654 kan räknas som prinsessor, vilket de blev automatiskt när brodern blev kung.

Hennes syskon är: Johann Wolfgang Carl 1618-1621, Emilia Elisabet 1619-1628, Karl X Gustav 1622-1660, Maria Euphrosyne 1625-1686, Eleonora Katarina 1626-1692, Kristina 1628-1629 och Adolf Johan 1629-1689.

När kopporna härjade vilt i familjen 1628 på stegeborg hade Kristina Magdalena varit värst däran, med hela kroppen full av utslag. Hon kom sig emellertid och hade veterligen andra men efter sjukdomen vanställande koppärr i ansiktet.

Förgäves hade modern sökt få Kristina Magdalena bortgift som mycket ung. När hon på 1630-talet vistades ute i Europa hos Maria Eleonora var det tal om äktenskap mellan henne och hertig Wilhelm av Kurland, men planerna sprack emedan Kristina Magdalena förälskade sig våldsamt i den store fältherren hertig Bernhard av Sachsen-Weimar. Underhandlingarna i saken bedrevs emellertid lamt av Johan adler Salvius och till följd av den svenska adelns avundsjuka tynade projektet så småning om bort.

Hemma i Sverige hade bland andra fältherren Carl Gustaf Wrangel anhållit om hennes hand men fått avslag, då Katarina ansåg ett sådant gifte som en mesallians och uppmanade sin dotter att inte "genom ett ovärdigt giftermål skämma det gamla Pfalziskahuset".

Först sex år efter prinsessan och grevinnan Katarinas död kunde äntligen hennes äldsta barn blir förmäld i Stockholm 1642/43 med en ytterst obetydlig tyske greven Fredrik IV av Baden 1617-1677. I hans första giftemål.

Hon födde barnen: Fredrik Kasimir 1643-1644, Karl Gustav 1645-1703, Kristina 1645-1705, Eleonora Katarina 1646-1646, Fredrik Magnus 1647 23/9-1709 25/6, Katarina Barbara 1650-1733, Johanna Elisabet 1651-1680, Fredrika Eleonora 1658-1658.

Hennes sondotterson Adolf Fredrik, 1710-1771, blev kung av Sverige 1751.

Elva år därefter blev Kristina Magdalenas bror Karl X Gustav kung av Sverige och hans syster följaktligen prinsessa.

Hon försvinner emellertid fullständigt ur bilden, och inte ens hennes dödsår är osäkert, men det kan vara den 4/14 augusti 1665.


Första Sidan