Första sidan

ULRIKA ELEONORA DÄ AV DANMARK *1656 +1693

Prinsessa av Danmark

Drottning av Sverige


Ulrika Eleonora föddes på Köpenhamns slott den 11 september 1656 som femte och yngsta dotter till kung Frederik III av Danmark 1609 18/3-1670 9/2 och hans hustru Sofie Amalie av Braunschweig-Lüneburg 1628 -1685.

Hennes syskon var: Ulrik Frederik Gyldenløve 1638-1704, Christian V 1646 15/4-1699 26/8, Anna Sofia 1647 1/9-1717 1/9, Frederike Amalie 1649 11/4-1704 30/10, Wilehlmine Ernestine 1650-1706, Christian Albert/Frederik 1651-1652, Jørgen 1653-1708, Dorothea 1657-1658 .

Ambassadören Nils Brahe anhöll om hennes hand 1675 och hennes mor och hennes bror Christian gav sitt medgivande men 1676 återtogs detta då skånska kriget bröt ut.

Ulrika Eleonora ansåg sig fortfarande trolovad med Nils Brahe 1677-78 och vägrade inlåta sig på nya äktenskapsplaner med kung Karl XI, 1655-1697, och hjälpte svenska krigsfångar i Köpenhamn.

1679 undertecknades i samband med fredsförhandlingarna i Lund äktenskapskontrakt av svenska och danska sändebud. Hon kom till Hälsingborg 4 maj 1680, 6 maj firades i all hast bröllopet på Skottorp i Halland och 25 november kröntes hon i Stockholms storkyrka till Sveriges drottning.

Hon födde sin make 7 barn: Hedvig Sofia 1681-1708, Karl XII 1682-1718, Gustav 1683-1685, Ulrik 1684-1685, Fredrik 1685-1685, Karl Gustav 1686-1687 och Ulrika Eleonora dy 1688-1741.

April, maj och oktober 1685 blev sorgens år för Ulrika Eleonora och Karl XI för då dog tre av sönerna, 1687 fick hon missfall.

1690 insattes hon av Karl XI i en eventuell förmyndarregering i händelse av kungens hastiga bortresande.

Den 26 juli 1693 av led hon på Karlsberg slott. Hon begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

"Ulrika Eleonora den milda" var tålig, klok, gudfruktig och mycket välgörande, road av läsning och konst, klen till hälsan, lugn och fast. Hon grundade Kungsholms fattighus, Drottninghuset i Johannes, Karlbergs barnhus och Tapetskolan. Sitt nya fädernesland var hon uppriktigt tillgiven.

Ulrika Eleonora dä 1656-1693