Olbjörnsnäs, Annsjön och Vallarna - Nordanstig, Hälsingland


Denna sida inehåller en del av de människor som bott runt Annsjön i Norra Hälsingland, och
då främst under 1800-talet. Vissa personer levde här under hela sina liv, andra under blott en
kort tid, kanske bara något år som piga eller dräng. Ett flertal utvandrade till Amerika.
De flesta av dessa personer har jag inte följt vidare under deras fortsatta liv och levnad.
Jag har helt enkelt nöjt mig med att konstater att dom levde och verkade här under en tid.

Delar av denna forskning är gjord i sekundära källor såsom databaser, CD-skivor och annat.
Allt sådant material rymmer en viss risk för felaktigheter eftersom det är avskrifter från originalen.
Jag reserverar mig således för felaktigheter (mina egna och andras).

Stefan Hallén
<< Till Olbjörnsnäs, Annsjön och Vallarna

<< Till Stefan Halléns Släktsida
Maila: Stefan Hallén