BLAM

 Innehåll
Bildpedagogik
Bokomslag
Handstil
Kalligrafi
Kurser
Nyheter
Tecknade serier
Stålpennor
Textning serier
 Länkar
Datatextning serier
Kalligrafi
Konst
Pennor
Tecknade serier
Typsnitt
Övrigt

Kräv handstil i skolan!

Steel Pen Nibs
Comics
in English please

video


 

BLAM design

 

Välkommen till Hans Presto. En hemsida om textning, tecknade serier, handstil, kalligrafi och gamla stålpennor.

Welcome to Hans Presto. A site about Lettering, Comics, Handwriting, Calligraphy and vintage »Steel pen nibs«. Find out »what's new« . Check out the »comic books fonts« page.

 


Hans Presto
Box 172 48
104 62 Stockholm

mail

new url:
www.nibs.tk

[http://hans.presto.tripod.com/]
[http://members.chello.se/blam]
http://web.comhem.se/blam/

login

copyright© 1999-2007 BLAM®