HSB:s Bostadsrättsförening GRÄVLINGEN i KRISTINEHAMN

STARTSIDA

Här finns korta informationsmeddelanden. För mer information gå vidare till AKTUELLT eller specialsida enligt hänvisning!

<img src=

Föreningen är medlem i HSB Kristinehamn

UPPDATERING AV HEMSIDAN

F.n. uppdateras hemsidan endast sporadiskt.

Kontakta ordföranden eller sekreteraren om du undrar över något!

LEDIGA LÄGENHETER

För ev lediga lägenheter, kontakta ordföranden eller vicevärden!

BESTÄLLNING AV REPARATIONER

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla om att de reparationer man beställer hos HSB Kristinehamn står man normalt också själv för ekonomiskt. De åtgärder man anser att föreningen ska ansvara för SKA anmälas till vicevärden eller ordföranden. Naturligtvis gäller inte detta akuta åtgärder såsom utströmmande vatten eller liknande!

FIMPAR

Tyvärr har det utbrutit en ful ovana att fimpa utanför entréer och ut från balkonger det senaste året.

Även här vill styrelsen påminna er om att ni som får besök har ansvar för att såväl ni själva som era gäster följer de regler som vi har i föreningen!

Att fimpa och sen kasta fimpen utanför dörren eller ut från balkongen är inte tillåtet!

Ni som vet med er att ni eller era gäster har denna fula ovana ombedes att omgående plocka upp fimparna! Vi kommer inte att köpa denna tjänst från HSB och inte heller anser styrelsen att vi på våra arbetsdagar ska behöva plocka upp efter det fåtal som inte klarar att sköta sig!

BESÖKARE TILL SIDAN

Lån