START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2018-03-21
Vegetation i Vätter-
bygden under 400 år !
::>

2018-04-11
Skäktabacken och
Grytet - MP Andersén!
::>

2018-05-16
Almogegården Tolarp,
Skärstad !
::>

2018-06-04
John Bauer och
de vilda växterna -
Blomstevandring vid
Sjövik !

::>

2018-06-16
Botaniska Sällskapets sommarresa till Linnés Råshult !
::>

2018-06-17
De vilda blommornas
dag  -   blomster-vandring Bankeryd !
::>

2018-07-18
Myrliljorna blommar på Jordhults mosse !
::>

2018-08-18
Kulturreservatet  
Åsens by, Haurida !
::>

2018-09-15
Ruderatexkursion - 
skräpmarksväxter i Jönköpingsområdet !
::>

2018 (maj-augusti)
Mossor i Södra
Vätterbygden !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.