START     FÖRENINGEN     PROGRAM     PROJEKT     VÄXTLOKALER     LITTERATUR     LÄNKAR     KONTAKT     EXKURSIONER/BILDER
        

2017-03-22
Gotlands flora
- Jörgen Petersson !
::>

2017-04-09
Ekskogen vid
Ekelundhov, Mäster Adrians Ekplantering !
::>

2017-05-03
Vårvandring i natur-
 reservatet Fiskebäck
i Habo
!
::>

2017-05-17
Stora Ekar i Kohult, Bottnaryd hos Ingemar Levinsson !
::>

2017-06-10
Botaniska sällakapets sommarresa till Halland !
::>

2017-06-18
De vilda blommornas dag. Blomstervandring i Huskvarnabergen !
::>

2017-09-30
Ruderatväxtexkursion i Jönköpings närhet !
::>

2017-10-18
Pilotprojekt Adam & Eva, om utsättning av 
hotade växtarter !
::>

 

Föreningen för dig som är intresserad av blommor och botanik!

Välkommen till Botaniska Sällskapets hemsida.

Här hittar du information om föreningen och dess
styrelse, föreningens program under året, det pågående
floraprojektet, intressanta växter och växtlokaler i vår
bygd, hotade eller rödlistade arter, botanisk litteratur
om floran i Södra Vätterbygden, intressanta botaniska
länkar, om hur du blir medlem och hur du kommer i
kontakt med oss.