BOTTEN UPP / BOTTOM UP

 
Waiting for the seabreeze

Har man en gång börjat renovera eller bygga båtar kan man lätt fastna. Även om vissa delar av processen kan bli långtråkiga är det få saker som slår känslan när farkosten sjösätts första gången. Av den orsaken har jag inte kunnat motstå utmaningen att bygga om "Botten Upp". 
Jag köpte henne 1993, hon är en kombijolle av märket "JIFA Toppen", segelnr 346. Data är följande: längd 4.45, bredd 1.75, vikt 200 kg (varav 80 kg ligger i en grund "plastbetongköl") samt segelarea 10 m2 (stor 7m2; fock 3m2). Ett uppsvängbart plåtcenterbord ger tillräckliga kryssningsegenskaper. Originalmasten är 6.60 m hög,  gjord av aluminium och väger 17 kg.  Hon är gissningsvis gjord på 70-talet (sista tillverkningsår var 1978, tror jag), och förste ägaren lär ha haft henne riggad bara den första säsongen, förmodligen var han inte så äventyrligt lagd.
Hon fick namnet "Botten Upp" efter en något dramatisk kapsejsning den första säsongen jag hade henne.  

Once you start building or restoring boats it is easy to get hooked. Some parts of the process can be boring but the feeling at launching day is hard to beat. For that reason I have not been able to resist the rebuilding of "Bottom Up"
I bought her in 1993, she was a sail/oar/outboard dighy of the brand JIFA, sail nr 346. Her length is 4.45m (15 ft), beam 1.75m and weight 200kg with 80 kg as ballast in the form of a "plastic concrete" shallow keel. The original sail area was 10 m2. A pivoting steelplate centreboard  makes her windward ability quite good, although she can go against the wind with the board up as well. The original mast is 6.6m tall, made by aluminium and weighing 17 kg.  She is probably manufactured in the seventies (the last year they were made was 1978), and her first owner is supposed to have had her rigged only the first season. He was probably not so adventurous. The boat got the name "Bottom Up" after a rather dramatic capsize during the first season.

 Testing the batwingsail made for Shannon

Sjön vid mitt föräldrahem har ganska höga berg runt om vilket ibland medför ganska byig och opålitlig vind. Eftersom jag i min ungdom seglat jollar av andra typer och då lärt mig hur man rätar upp en kapsejsad jolle oroade jag mig inte särskilt mycket för att det skulle hända med den här båten. Det var snarare med en viss förväntan jag gav mig ut en sensommardag med ovanligt svåra vindförhållanden. Stunder av ren stiltje avlöstes av kraftiga vindbyar från olika håll. Under en av stiltjestunderna såg jag hur vattnet blev i stort sett kolsvart vid andra änden av sjön, ca. 2 km bort. Det enda jag kunde göra var att vänta och lösgöra alla skot. När stormbyn träffade var det som om en jättehand hade vräkt omkull båten. Det gick på en sekund och jag tror att utgången hade blivit densamma om jag tagit ned seglen helt och hållet. Jag gick runt och ställde mig på centerbordet för att räta upp henne, men ingenting hände. Jag väger 85 kg men hade inte en chans att vända henne. Medan jag stod där och undrade vad jag skulle ta mig till hörde jag ett glatt porlande ljud tillsammans med vindens ylande. Det var vatten som läckte in mellan inner- och ytterskroven. Det var i och för sig tur, för efter en stund låg hon tillräckligt djupt för att kunna vändas på rätt köl. Då kom nästa överraskning: flytkraften var för liten. Under en hemsk sekund väntade jag mig att hon skulle sjunka under mina fötter, men situationen stabiliserades med relingen under vattenytan, bara fören och aktern stack upp.
Jag blev så småningom räddad av en tillskyndande motorbåt, och sedan dess har jag sprutat in 150 l skum längs relingen. 

The lake by my ancestral home is surrounded by high mountains with rather unpredictable and gusty winds as a result. I didn´t worry about that since I knew how to right a capzised dinghy. One late summer day with unusually unpredictable conditions I ventured, with some anticipation, out for a sail. Moments of complete calm were interrupted by strong gusts from various directions. During one of the calm moments I observed that the water turned completely black at the far end of the lake, some 2km away. I could do nothing but let go all sheets and wait. When it hit me it was like a giant hand had overturned the boat. I think the outcome would have been the same if I had lowered the sails, so strong was the wind. I stepped over to the centreboard to righten her, but nothing happened. I weigh 85 kgs but that didn´t help. As I stood there wondering what to do, I heard the sound of running water along with the sound of the wind. It was water leaking in between the inner- and outer hulls. That was good in one way, since she eventually lay deep enough to be rightened. Then I encountered next surprise: The floatation was inadequate. For a short moment I belived she was going to sink beneath me, but she settled with the gunwale some inches under the water; only the stem and the transom was above the water.
I was saved by a nearby motorboat and since then I have added 150 litres of foam between the hulls along the gunwhale. 


Before launching 2005


An easy way to pull the jib in closer to the centreline

Från år 2000 har dock mitt intresse väckts för traditionella båtar och riggar så jag har gjort vissa modifieringar:
- Inredningen har fått lite mera trä.
- Skrovsidorna har dekorerats med ett grönt band under relingen.
- Jag har byggt en ihålig trämast med en rigg som kan alterneras mellan loggert med ett segel eller gaffel med två segel. Den nya trämasten väger ca 6-7 kg inkl. rå. Den nya segelarean är 11.2 kvm med fock 
From the year 2000 I got interested in traditional boats and riggings so I have made some changes:
- Some wood has been added to the interior.
- Green decoration strakes are painted to the hull sides
- A hollow wooden mast is built for a rig that can be easily changed between balanced lug and gaff. It is a lightweight mast,  weighing only 6-7 kg including yard. The new sail area with jib is 11.2 m2. 

"Meander" in southern Finland (Picture B Chazarenc)

JIFA toppen nr 349, "Meander" (ägd av Peter Lord, Uppsala), deltog i Raid Finland både 2003 , 2004 och 2005. Hon är modifierad med trämast och gaffelrigg på 15,5 kvm, centerbordets vikt har ökats till 40 kg, originalrodret har ersatts av en betydligt kraftigare konstruktion, en fast monterad länspump har installerats och "barnsitsen" har täckts med en träplatta. JIFA nr 349, "Meander" (owned by Peter Lord, Uppsala) participated in Raid Finland 2003, 2004 and 2005. She is heavily modified with a wooden mast, 15,5 sqm gaff rig, 40kg centerboard, a new and bigger rudder  and some wooden trim.

 

                    Tillbaks till Segling / Back to Sailing

Christer Byström