BRIDGET 82

Min 12-åriga dotter Sonja hade en gammal Optimistjolle av plywood, som hade börjat ruttna och läcka. Så hon ville att jag skulle konstruera och bygga en vackrare och bättre version. Det finns ritningar för båtar med längd 250cm och 285 cm, och det kommer en med längd 325 cm. Det kommer att finnas ritningar för strip-plank skrov och clinker-plywood skrov. Och segelalternativen är spri-segel och batwingsegel. 250cm-versionen kan använda rigg, centerbord och roder från en Optimistjolle.  My 12-year old daughter Sonja had an old Optimist dinghy, made of plywood. But the plywood had started to rot, so the hull was leaking. And she wanted me to design and build a prettier and better version. I have made drawings for one version with length 8´2", one 9´4" and I will also make one 10´8". All versions will have drawings for strip-planked hulls or clinker-plywood hulls (single-chine). And the sail alternatives are sprit-sail or batwing-sail. The 8´2"-version can use the rig, centreboard and rudder from an Optimist dinghy.