SIDENSJÖS HISTORIA FÖRE ÅR 1900

 

Sidensjö kyrka före 1886

Inga nya uppdateringar kommer att ske under den närmaste framtiden.
På lite längre sikt är det dock ganska troligt att arbetet återupptas med ny energi.

Sidensjö socken täcker 389 km2, ligger i Ångermanland och tillhör Örnsköldsviks kommun. Denna sida är ett försök till historieskrivning. Om du som läser detta har rättelser, kompletteringar eller allmänna synpunkter blir jag mycket glad om jag får ta del av dessa.

  

 Inom socknen finns 33 byar, som kan ses på nedanstående karta:

 

Några nytagna bilder från Sidensjö finns på en särskild sida.

Innehållet skulle ha varit betydligt fattigare om det inte varit för det arbete som gjorts före mig av Johan (Janne) Strindlund (1893-1983) och som nu förvaras i hembygdsgårdens arkiv.

Janne Strindlund och doc. E Baudou i en fångstgrop 1963

Det är en stor fördel om man vid genomläsningen har tillgång till en bra karta, helst den Ekonomiska kartan (Gula kartan) då det är den jag har använt mig av vid skrivandet (bladen 19 I 20, 19 I 23, 19 I 41 och 19 I 44)

HEMSIDA OM NÄTERSJÖ: Mikael och Conny Uhlin har gjort en hemsida om Nätersjö, som tillhör Sidensjö. De har även gett ut en bok om samma by.

HEMSIDA OM HÄMRA, STIG OCH BREDÅKER: Sven-Erik Nordin har gjort en hemsida som bl.a.handlar om dessa tre byars historia.

Skorpeds socken tillhörde Sidensjö fram till 1869, men jag har ändå begränsat mig till den del som är Sidensjö idag. Lite grann om Skorpeds historia finns att läsa på Helge Westmans hemsida.

Senast uppdaterad 18 juli 2001.

Till nästa sida

English summary

Till hemsidan

Källförteckning

Innehållsförteckning utan ram

Innehållsförteckning i ram

 
Christer Byström