SIDENSJÖ FÖRE
ÅR 1900

-Inledning
-Förhistoria
-Hällmåln.
-Medeltid
-Byarna
-1535-1749
-1750
-1751-1900
-Ånäsbrevet
-Bysjön
-Rysshärjn.
-Socken protokoll 1730-39
-Socken protokoll 1740-71
-Odling
-Nödår
-Skrömt
-Seder
-Fäbodar
-Jakt
-Dialekt
-En båtfärd..
-Laga skiftet
-Brott
-Kyrkan
-Skatt-
legender
-Vägar
-Övrigt
-Källor

TILLBAKA TILL HEMSIDAN