William Crichton, Hans liv

Början

William Crichton föddes den 29 mars 1827 i Leith i Skottland. Hans far George var redare, och hans fartyg gick på rutten Leith-London. Williams mor Gifford Allan kom också från en redarfamilj.

William hade två äldre bröder, Alexander och Edward, som båda gick på Royal Navy School i Camberwell i London. William fick därför sin utbildning i Skottland på Hill Street Institution i Edinburgh. Han jobbade på olika mekaniska verkstäder mellan 1841 och 1848. Därefter jobbade han som ingenjör till havs en tid.

Till Finland

1850 fick han ett erbjudande från en Mr Cowie i Åbo i Finland om att flytta dit och ta jobb som VD i Cowies firma. Hur kontakten etablerades är inte kännt. Detta var den chans William hade väntat på; att göra karriär.

Finland var då en självstyrande den av det Ryska Imperiet, som Storfurstendömet Finland. Åbo var en liten stad med bara ca 13000 invånare. William ville egentligen flytta till Ryssland eftersom han ansåg sina chanser där till en bra karriär vara ännu större, men Finland fick duga för en tid. Cowies firma byggde Finlands första ångmaskiner.

I Åbo mötte William för första gången Annie Elisabeth Owen 1852. Hon skulle senare komma att bli hans fru. Hon var då 19 år, född i Stockholm, och dotter till Samuel Owen den yngre. Annies farfar Samule Owen den äldre hade flyttat från England till Stockholm1806 och han byggde Sveriges första ångmaskiner redan 1809. Annie var en mycket vacker ung dam och William friade till henne 1853.

1854 hade William börjat sin nya anställning hos Fiskars i Helsingfors. Han ville till Ryssland, och Krimkriget bröt ut och förde honom till Ryssland tidigare än planerat. I kriget var Ryssland och Storbritannien fiender. William hade tänkt åka till England för att vänta ut kriget, men dagen innan avresan blev han arresterad och skickad till Sankt Petersburg. Orsaken var att han var brittisk medborgare.

I Ryssland

William satt fängslad i Sankt Petersburg några dagar. Han sändes vidare till fängelse i Moskva. Där bad han att få tala med fängelsechefen vilket beviljades. Han talde om att han hade kontakter nära tsar Nikolaj den första.

Williams grandonkel Sir William Crichton var tsarens läkare (lyckligtvis), och efter några dagar skickades han till Pavlovsk nära Moskva till sin grandonkel där han stannade under kriget. Han blev väl omhändertagen. Detta räddade troligen honom från att bli skickad vidare till Sibirien. William lyckade också att få familjen Owen från Åbo förflyttad till Pavlovsk. Där, mitt under brinnande krig, fick han åter träffa sin trolovade Annie.

I Pavlovsk blev William presenterad för general Wilson som ägde Alexandroffskij fabriker i Kolpino utanför Sankt Petersburg.

Krimkriget tog slut, det krig som kunde ha slutat så tragiskt för William och Annie. Hans kontakter skyddade honom, och inte bara räddade hans liv utan hjälpte även honom att få en ny anställning, och denna gång i Ryssland.

1854 gifte sig Annie och William i engelska kyrkan i Sankt Petersburg. Den brittiska kolonin var vid den här tiden ganska stor i Sankt Petersburg. Den bestod av 3400 personer, och britterna var väl sedda och hade ett gott rykte. Den ryska huvudstaden präglades på den tiden en mycket cosmopolitisk atmosfär.

William var mycket framgångsrik i Sankt Petersburg i sitt chefsjobb för general Wilson i Kolpinos fabriker. William byggde upp ett stort kontaktnät med ryska officerare och andra viktiga personer.

Annie och William levde ett gott liv i den ryska huvudstaden. Fyra av deras barn föddes under denna tid.

Tillbaka i Finland

1862 fick William ett brev från en bekant till honom, Herr Julin i Åbo. Julin erbjöd William att köpa halva bolaget Cowie & Eriksson. William antog erbjudandet och betalade 32810 Rubel i silver och namnet på företaget ändrades till Wm Crichton & Co.

Familjen flyttade således till Åbo, och William blev nu VD i sitt nya företag. Han urnyttjade sina många kontakter i Sverige, Finland och Ryssland och fick många order på krigsfartyg och civila fartyg, främst från Ryssland.

Tsar Alexander den andre genomdrev flera reformer som industri och handel drog nytta av, så också Williams varv. Under 1870 talet växte rörelsen avsevärt och under senare delen av decenniet köpte han upp det andra varvet i Åbo, Åbo Skeppsvarfs AB. William var så respekterad och erkännd att han 1860 mottog Den stora guldmedaljen av tsaren och 1877 även Stora Stanislaws Orden.

1862 blev William utnämnd till brittisk vicekonsul för Åbo och Åland. William bevarade sitt brittiska medborgarskap hela sitt liv, tvärtemot många andra engelska och skottska emigranter i den ryska imperiet.

1882 var Wm Crichton & Co den största industrin i Åbo med 1000 anställda. Företaget växte och blomstrade, när William plötsligt dog 1889 bara 62 år gammal. Han lämnade fru och 12 barn ( ytterligare två dog tidigt ). Det yngsta barnet Fanny Julia var då bara 10 år gammalt.

Inget av barnen var intresserade av att ta över efter fadern varför Williams kompanion John Eager tog över ledarskapet.

Familjen

William var lika sträng hemma med barnens uppfostran som han var effektiv och strävsam i yrkeslivet. Han kom från ett presbyterianskt hem själv, och familjen firade den skottska Sabbaten. William tog guvernanter från England för barnens skolgång och fostran och flere av sönerna skickades till internatskolor i England.

I Åbo låg det Crichtonska hemmet på Östra Strandgatan 56. Detta långa trähus står ännu kvar, och idag finns där kontor. Williams och Annies porträtt hänger i vestibulen.

Annie levde till 1924. Barnen gifte sig och fick egna barn. Många flyttade till Sverige, England eller USA. Äldsta dottern Louisa Gifford gifte sig i Finland med adelsmannen Harald Otto Edward Fock. De fick fem söner vars ättlingar idag i huvudsak bor i Finland och Sverige.

William fick en gata uppkallad efter sig i Åbo: Crichtongatan finns nära hamnen på samma sida som slottet i Åbo och ganska nära detta.

 

E-mejl

 

Hem

 

Denna bakgrund hämtades från :