Källor

Tvåkammarriksdagen 1867-1970, band 1-5 (Riksdagen / Almqvist & Wiksell, 1985)
Enkammarriksdagen 1971-1993/94, band 1-2 (Riksdagen, 1996)

Nationalencyklopedin, mulitmedia (Bra Böcker, 1998)
Svenskt biografiskt handlexikon, online (Bonniers, 1906)

Bokholm, Rune, Kungen av Skåne En bok om Arvid Posse (Historiska Media, 1998)
De Geer, Louis, Minnen i två band (PA Norstedt & söner, 1892)
Erixon, Dick, Rikstingstalen – om Thorbjörn Fälldins budskap (Nerthus, 1998)
Erlander, Tage, Dagböcker 1945-49, 1950-51 (Gidlunds, 2001)
Erlander, Tage, 1901-1939,1940-1949, 1950-1954, 1955-1960, 1960-talet samt Sjuttiotal (Tiden, 1972-82)
Feldt, Kjell-Olof, Alla dessa dagar (Norstedts 1991)
Hadenius, Molin, Wieslander, Sverige efter 1900 (Bonniers, 1991)
Hadenius, Stig (red), Historia kring Oscar II (W&W, 1963)
von Heland, Erik, Optimismens och besvikelsens år 1922-52 (LTs förlag, 1969)
Höglund, Zeth, Hjalmar Branting och hans livsgärning i två band (Tiden, 1928, 1929)
Isaksson, Anders, Per Albin i fyra band (W&W, 1985, 1990, 1996, 2000)
Kihlberg, Leif, Den svenska ministären under ståndsriksdag och tvåkammarsystem (Almqvist & Wiksell, 1922)
Kihlberg, Leif, Karl Staaff i två band (Bonniers, 1922, 1923)
Larsson, Sven-Erik, Regera i koalition (Bonniers, 1986)
Lewin Leif, Ideologi och strategi (Norstedts juridik, 1992)
Lindegren (red), Bramstorp (By och Bygd, 1951)
Lindström, Ulla, I regeringen (Bonniers, 1969)
Nilsson, Carl-Erik, Ett centerparti och dess hövdingar (Nerthus, 1998)
Nilsson, Göran B, Grundaren om A O Wallenberg (Carlssons 2001)
Norberg, Johan, Den svenska liberalismens historia (Timbro, 1998)
Ohlsson, Per T, 100 år av tillväxt (Brombergs, 1994)
Palmgren, Clas Göran, Gåtan Henning Hamilton (Atlantis 2000)
Spångberg, Valfrid, Från Arvid Posse till Per Albin Hansson (Eklunds bokförlag, 1936)
Svensson, Axel, Svenska statsmän under 1000 år (www.alexnet.nu)
Uddhammar, Emil, Partierna och den stora staten (City universitetet, 1993)
Wigforss, Ernst, Minnen I-III (Tiden, 1950, 1952, 1954)
Wieselgren, Harald, Ur vår samtid (PA Norstedt & söner, 1880)
Åsling, Nils G (red), Maktskifte Regeringarna Fälldin (Ekerlids 2001)
 
Tillbaka
 
2001-11-14 / Dick Erixon