Ministärer 1945-2001

UNDER KONSTRUKTION!

 

 

Under efterkrigstiden har successivt antalet departement och statsråd utökats. 

 

 

Statsminister

Justitie

Utrikes

Försvar

Social

Kommunikation

Finans

Ecklesiastik / Utbildning

Jordbruk

Handel

Folkhushållning

Inrikes

1945-51

S

Per Albin Hansson (1946)

Tage Erlander

Herman Zetterberg

Östen Undén

Allan Vougt

Torsten Nilsson

  (1949)

David Hall (1949)

Per Edvin Sköld

Tage Erlander (1946)

Josef Weijne (1951)

Hildur Nygren

Per Edvin Sköld (1948)

Gunnar Sträng

Gunnar Myrdal (1947)

Axel Gjöres (1948)

John Ericsson

” (1947)

Gunnar Sträng (1948)

Karin Kock (1949)

 

1951-57

S + Bf

“ (1957)

Ingvar Lindell

Torsten Nilsson (1957)

Sven Andersson

Gunnar Sträng (1955)

John Ericsson

Sven Andersson (1957)

Sture Henriksson (1957)

Gösta Skoglund

  (1955)

Gunnar Sträng

Ivar Persson

Sam B Norup (1957)

Bernhard Näsgård (1957)

Nils G Hansson

  (1955)

Gunnar Lange

 

 

1957-69

S

“ (1959)

Herman Kling

  (1962)

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson (1962)

Sven Aspling

  (1965)

Olof Palme (1967)

Svante Lundkvist (1969)

Bengt Norling

Ragnar Ederman (1967)

Olof Palme

Gösta Netzén (1961)

Erik Holmqvist

 

 

1969-76

S

Olof Palme

Lennart Geijer

  (1971)

Krister Wickman (1973)

Sven Andersson

  (1973)

Eric Holmqvist

Ingvar Carlsson (1973)

Bertil Zachrisson

Ingemund Bengtsson (1973)

Svante Lundkvist

  (1970)

Kjell-Olof Feldt (1975)

Carl Lidbom

 

 

1976-78

C+M+Fp

Thorbjörn Fälldin (c)

Sven Romanus (-)

Karin Söder (c)

Eric Krönmark (m)

Rune Gustavsson (c)

Bo Turesson (m)

Budget: Ingemar Mundebo (fp)  Ekonomi: Gösta Bohman (m)

Jan-Erik Wikström (fp)

Anders Dahlgren (c)

Stafan Burenstam Linder (m)

 

 

1978-79

Fp

Ola Ullsten (fp)

Hans Blix

Lars De Geer

Gabriel Romanus

Anitha Bondestam

Ingemar Mundebo

Eric Enlund

Hadar Cars

 

 

1979-81

C+M+Fp

Thorbjörn Fälldin (c)

Håkan Winberg (m)

Ola Ullsten (fp)

Eric Krönmark (m)

Karin Söder (c)

Ulf Adelsohn (m)

Budget: Ingemar Mundebo (1980)

Rolf Wirtén (fp)

Ekonomi: Gösta Bohman (m)

Anders Dahlgren (c)

Stafan Burenstam Linder (m)

 

 

1981-82

C+Fp

Thorbjörn Fälldin (c)

Carl Axel Petri (-)

Torsten Gustafsson (c)

Claes Elmstedt (c)

Rolf Wirtén (fp)

Björn Molin (fp)

 

 

1982-86

S

Olof Palme

Ove Rainer (1983)

Sten Wickbom

Lennart Bodström (1985)

Sten Andersson

Börje Andersson (1982)

Curt Boström (1983)

Anders Thunborg (1985)

Roine Carlsson

Sten Andersson (1985)

Gertrud Sigurdsen

Curt Boström (1985)

Sven Hulterström

Kjell-Olof Feldt

Lena Hjelm-Wallén (1985)

Lennart Bodström

Svante Lundkvist

 

 

 

1986-91

S

Ingvar Carlsson

  (1987)

Anna-Greta Leijon (1988)

Laila Freivalds

  (1989)

Sven Hulterström (1990)

Ingela Thalén

  (1989)

Georg Andersson

  (1990)

Allan Larsson

  (1989)

Bengt Göransson

  (1986)

Mats Hellström

 

 

 

1991-94

M+Fp+C+Kd

Carl Bildt (m)

Gun Hellsvik (m)

Margaretha af Ugglas (m)

Anders Björck (m)

Bengt Westerberg (fp)

Mats Odell (kd)

Anne Wibble (fp)

Per Unckel (m)

Karl Erik Olsson (c)

 

 

 

1994-96

S

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Lena Hjelm-Wallén

Thage G Peterson

Ingela Thalen

Ines Uusmann

Göran Persson

Carl Tham

Margareta Winberg

 

 

 

1996--

S

Göran Persson

  (2000)

Thomas Bodström

” (1998)

Anna Lindh

  (1987)

Björn von Sydow

Margot Wallström (1998)

Anders Sundström (1998)

Lars Engqvist

” (1998)

Erik Åsbrink (1999)

Bosse Ringholm

  (1998)

Thomas Östros

Annika Åhnberg (1998)

Margareta Winberg

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

 

2001-06-19 / Dick Erixon