Statsministerstatistik
 
Långvarigaste  Hur länge?  När? 
1. Tage Erlander  23 år  1946-69 
2. Louis De Geer  17 år  1858-70, 1875-80 
3. Per Albin Hansson  14 år  1932-36, 1936-46 
4. Erik Gustaf Boström  12 år  1891-1900, 1902-05 
5. Göran Persson  10 år (198 dgr)  1996-2006 
6. Olof Palme  10 år (138 dgr)  1969-76, 1982-86 
7. Fredrik Reinfeldt  8 år  2006-14 
8. Arvid Lindman  7 år  1906-11, 1928-30 
9. Ingvar Carlsson  7 år  1986-91, 1994-96 
10. Thorbjörn Fälldin  5 år  1976-78, 1979-82 
 
 
Kortvarigaste  Hur länge?  När? 
1. Felix Hamrin 50 dagar  1932 
2. Christian Lundeberg  95 dagar 1905
3. Axel Persson i Bramstorp  99 dagar  1936
4. Johan Ramstedt  108 dagar  1905
5. Louis De Geer d y  121 dagar  1920
 
 
Yngste  Ålder vid tillträdet?  När? 
1. Louis De Geer  39 år  1858 
2. Robert Themtander  40 år  1884
3. Rikard Sandler  41 år  1925
4. Carl Bildt  42 år (+4 mån)  1991
5. Olof Palme  42 år (+10 mån)  1969
 
 
Älste  Ålder vid frånträdet?  När? 
1. Carl Johan Thyselius  73 år  1884 
2. Gillis Bildt  69 år  1889
3. Fredrik von Otter  69 år  1902
4. Tage Erlander  68 år  1969
5. Arvid Lindman  68 år  1930
 
 
Flest gånger  Antal tillträden?  När? 
1. Hjalmar Branting  3 1920, 1921, 1924 
2. Thorbjörn Fälldin 3 1976, 1979, 1981
3. Arvid Lindman  2 1906, 1928 
3. Louis De Geer  2 1858, 1875 
3. Olof Palme  2 1969, 1982 
3. Karl Staaf  2 1905, 1911 
3. Erik Gustaf Boström  2 1891, 1902 
3. Carl Gustaf Ekman  2 1926, 1930 
3. Ingvar Carlsson  2 1986, 1994 
3. Per Albin Hansson  2 1932, 1936 
 
Tillbaka
 
2014-10-03 / Dick Erixon