Riksdagspartier
 


Läsanvisning om partikartan och dess färger

Fakta om partierna och dess historia

Tillbaka till första sidan

Alternativ process: Nyliberala partiet
AK 1868-71
Alternativ process: ”Frihandelspartiet”
AK 1887-88
Alternativ process: ”Konservativa
gruppen”
FK 1867-72
Alternativ process: ”Ministeriella
gruppen”
FK 1867-72
Alternativ process: Lantmannapartiet
AK 1867-87
Alternativ process: ”Skånska partiet”
FK 1873-85
Alternativ process: ”Ehrenheimska partiet”
FK 1873-87
Alternativ process: ”Centern”
FK 1885-87
Alternativ process: ”Lantmannapartiets filial i FK” 1873-85
”Vänstern” FK 1886
Alternativ process: ”Rundbäckarna”
AK 1883-87
Alternativ process: Ministeriella partiet
”Intelligensen”
AK 1867-72
Alternativ process: Centern
AK 1873-82
Alternativ process: ”Centerhögern”
AK 1883-86
Alternativ process:  Nya Centern
AK 1883-87
Alternativ process: ”Vänstern”
AK 1886
.

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ process: (Lantmannapartiets vänsterflygel)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1888

 

 


                                                                                         

Alternativ process: Lantmannapartiet
AK 1895-1911
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                       1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                  1917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2001-12-21 / Dick Erixon