Edvard Carleson (1820-84)
Justitieråd och riksdagsman 1850-65, 73-84 (Ridd/FK).

Statsminister:
4 maj 1874 - 11 maj 1875.

Politisk tendens:
Konservativ

Snabbfakta:
Övertygad om att staten strikt bör hålla sig till sina rättsliga uppgifter och inte gynna enskilda intressen

Karriär:
Efter juridiska studier i Uppsala gjorde Carleson karriär som jurist i bl a Svea hovrätt och justitiestatsexpeditionen. Han var sedan justitieråd i Högsta domstolen 1860-84, med undantag för det år då han på Oscar II:s begäran ryckte in som justitiestatsminister.

Som ledamot av ridderskapet och adeln bevistade han ståndsriksdagarna från 1850. Han umgicks i liberala kretsar med blick för tidens krav,  särskilt i fråga om religionsfrihet och näringsfrihet. Enligt De Geers memoarer understödde Carleson också representationsförslaget om tvåkammarriksdagen. Ministären Carlesons mindre vänliga hållning mot lantmannapartiet vållade dess fall. Carleson återgick till Högsta domstolen. 1873 valdes han av norra Kalmar läns landsting till riksdagens första kammare och fungerade i denna egenskap till sin död. Han var vice talman 1878. 1868-74 var han ordförande för Nya Trollhätte kannalbolag.

Familj:
Född 16 november å Valstad i Östergötlands län som son till godsägaren och öfverstelöjtnanten Jacob Carleson och Liboria Fredrica Leonora (f Harmens).
Gift 1863 med Marie Louise Aurora (f Arfwedson). Sex barn.
Dog 1 april 1884 i Stockholm.
 
Tillbaka
 
2000-08-05 / DE