Robert Themptander (1844–97)
Ämbetsman, statsråd och riksdagsman 1879-81, 84-88, 94-97 (AK/FK)

Statsminister:
16 maj 1884 - 6 februari 1888

Politisk tendens:
Liberal (var officiellt inte medlem i något parti förrän 1895, då i frihandelsvänliga centern)

Kuriosa:
Orsakade den första politiserade valrörelsen 1887, då han höll fast vid frihandel trots växande tullvänlig opinion.

Karriär:
Efter juridiska studier i Uppsala och en framgångsrik karriär i ämbetsverken blev han 1879 ledamot av andra kammaren, där han från början låg nära regeringslojala centern men efter hand närmade sig lantmannapartiet. I Posses regering 1880 blev han konsultativt statsråd och 1881 finansminister, vilket han var i tre år innan han nyss fyllda 40 år blev statsminister. Bara Louis De Geer har varit yngre på statsministerposten.

Genom goda kontakter i olika parlamentariska läger lyckades han bryta det dödläge som försvarsfrågan råkat in i och säkerställa 1885 års försvarsbeslut. Sämre lyckades han i sin strävan att bevara frihandelssystemet som Louis De Geer och finansminister Gripenstedt infört och som satte fart på Sveriges modernisering. I takt med att världsmarknadens livsmedelspriser sjön på grund av ökad import från framför allt Nordamerika ökade kraven på höga tullar för att skydda svenska intressen.

Themtander tvangs så småningom avgå, dock inte genom valförlust i valet 1887, då hans motstånd mot de nya tullvänliga opinionsvindarna innebar mer valdebatt än tidigare. Riksdagskandidater tvingades avge besked om vilka åsikter de hade, om de var frihandelsvänner eller tullvänner. Detta ansågs av många som vulgärt. Riksdagsledamöter hade tidigare valts på grundval av sitt höga personliga anseende och förtroende. Frihandlarna vann i Stockholm och tog hem 22 mandat. Men det visade sig att en ledamot inte betalt skatt och därmed ogiltigförklarades hela listan. Frihandelsvänliga riksdagsledamöter ersattes med tullvänner och andra kammaren fick därmed en protektionistisk majoritet.

Themtander försökte få kung Oscar II att utlysa nyval, men han nekade. Då avgick Themtander. Han var 1888–96 landshövding i Stockholms län och därefter chef för Trafik AB Grängesberg–Oxelösund.

Familj:
Föddes 14 februari 1844 i Stockholm av föräldrarna löjtnant Nils Themtander och Adolphina (f Laurent).
Gift 1874 med Frida (f Dahlberg). Tre barn.
Död 30 januari 1897 i Stockholm.
 
Tillbaka
 
2001-02-16 / DE