Gillis Bildt (182094)
Friherre, militär, riksmarskalk och riksdagsman 1847-74, 87-94 (Ridd/FK).

Statsminister:
6 februari 1888 - 12 oktober 1889.

Politisk tendens:
Konservativ (stod protektionisterna nära)

Kuriosa:
Farfars farfar till statsminister Carl Bildt.

Karriär:
Gjorde karriär som artilleriofficer och blev generalmajor 1859. Blev adjutant hos Oscar I 1851 och hos Karl XV 1859. På riddarhuset räknades han till de konservativa så kallade junkrarna, men förordade 1865 års representationsreform. Var landshövding på Gotland 185862, överståthållare 186274, svensk minister i Berlin 187486 och riksmarskalk från 1886.

När han invaldes i första kammaren av protektionisterna i Stockholms stadsfullmäktige 1887 var det mot Oscar II:s vilja. Kungen ville inte att Bildt, som nära vän till kungafamiljen, skulle engagera sig i ett parti som bekämpade regeringspolitiken och han fick löfte av Bildt att denne inte skulle ansluta sig till något parti. Bildt deltog dock i möten med första kammarens tullvänliga grupp.

Som riksdagsman var han allmänt konservativ i tullfrågan moderat protektionist. I den egenskapen kallade kungen honom som statsminister 1888, då ärkebiskop Sundberg avböjt. Kungen ville slippa ett parlamentariskt prejudikat, som med tanke på riksdagens sammansättning innebar direkt skifte från frihandel till protektionism. Därför föredrog kungen en mjuk övergång från Louis De Geers liberala och frihandelsvänliga politik till den nya tidens krav på protektionism, tullar och nationalism. Bildts regering kom att till hälften bestå av tullvänner och till hälften av frihandlare från Themtanders ministär.

Bildt var till åren kommen och hans långa utlandsvistelse gjorde att han inte var ordentligt insatt i aktuella förhållanden. Sedan han insett svårigheterna att förverkliga regeringsdeklarationens ambition om "försoning och samhällsfrid" avgick han. 

Familj:
Född 16 oktober 1820 i hovförsamlingen i Stockholm. Son till överstelöjtnant Daniel Fredrik Bildt och Christina Elisabeth (f Fröding).
Gift 1848 med Lucile Rosalie (f Dufva). Tre barn.
Död 22 oktober 1894 i hovförsamlingen i Stockholm.

Tillbaka
 
2001-02-16 / DE