Gustaf Åkerhielm af Margaretelund (1833–1900)
Friherre, godsägare, statsråd och riksdagsman 1859-66 (ridd), 1870-1900 (AK/FK)

Statsminister:
12 oktober 1889 - 10 juli 1891

Politisk tendens:
Första kammarens protektionistiska majoritetsparti

Kuriosa:
Avgick efter politisk affär, då han hotat att "tala svenska" med norrmännen.

Karriär:
Efter diplomatisk tjänstgöring i bl a Sankt Petersburg och Köpenhamn gjorde han en framgångsrik politisk karriär, var under en lång följd av år ledamot av växelvis första och andra kammaren samt finansminister 1874–75. 1889 blev han utrikesminister i Gillis Bildts regering för att i oktober samma år efterträda denne som statsminister.

Hans försök att lösa försvars- och grundskattefrågorna misslyckades främst p g a motstånd bland andra kammarens frihandlare, men regerade trots detta vidare med stöd av första kammaren. 1891 tvangs han dock avgå efter ett oförsiktigt privat yttrande i försvarsfrågan, vilket tolkades som ett hot mot Norge. Den exakta ordalydelsen är oklar, men de som lyssnade tolkade det som att statsministern menade att "den nya härordningen skulle sätta oss i stånd att tala svenska med norrmännen".

Familj:
Född i Klara i Stockholm 24 juni 1833. Fadern var statsrådet Gustaf Fredrik Åkerhielm, modern Elisabeth Sophia (f Anker).
Gift 1860 med grevinnan Ulrika (f Gyldenstolpe).Tre barn.
Död 2 april 1900 i Stockholm.
 
Tillbaka
 
2000-08-09 / DE