Fredrik von Otter (18331910)
Friherre, sjömilitär, statsråd och riksdagsman 1892-1905 (AK/FK). 

Statsminister:
12 september 1900 - 5 juli 1902.

Politisk tendens:
Obunden.

Kuriosa:
Den ende statsministern som varit forskningsresande och i aktiv militärtjänst i krig.

Karriär:
Efter krigsskola och officersex 1850 blev han löjtnant vid flottan. 1857-60 gick han i brittisk örlogstjänst och deltog i kriget mot Kina. Väl hemma igen var han underekipagemästare i Karlskrona och sedan kapten. År 1868 var han fartygschef under Nordenskiölds forskningsresa till Spetsbergen. Samma år som han utnämndes till kommendör, blev han statsråd: som sjöförsvarsminister 187480 lade han ned ett betydande arbete på flottans förnyelse. Var 188084 varvschef i Karlskrona och sedan stationschef där 1884-1900. Konteramiral 1884, viceamiral 1892, amiral 1900. 

När Boström hade bestämt sig för att avgå vände sig Oscar II till den duglige militären, men politiskt oprövade von Otter. Hans regering betecknades som "en ministär Boström utan Boström" eftersom alla andra ministrar satt kvar. Under dess tid genomfördes visserligen den nya härordningen, 1901 års försvarsreform, men ministären led brist på handlingskraft. Det gällde framför allt rösträttsfrågan där ett förslag lades fram av justitieminister Hjalmar Hammarskjöld, men då det fick kritik från flera håll kapitulerade von Otter och lät det falla.

Utnämningen av von Otter har tagits som belägg för att kungen fortfarande hade den yttersta makten och var suverän vid regeringsbildningar. Men även om von Otter var kungens man, utan band till riksdagens olika partier och fraktioner, visar dennes statsministertid att en kungaministär blir en svag regering utan verklig makt. En passiv regering innebär att initiativet ändå flyttas över till riksdagen. När von Otter insåg att hans uppgift var hopplös avgick han, för att efterträdas av sin föregångare - Boström. 67 år gammal pensionerade han sig och återvände till Karlskrona.

Familj:
Född i Fägred, Skaraborg 11 april 1833. Fadern friherre och överstelöjtnant Casten von Otter, modern Anna (f Santesson).
Gift 1863 med Matilda (f Dahlström). Sju barn
Död 9 mars 1910 i amiralitetsförsamlingen i Karlskrona.
 
Tillbaka
 
2000-08-09 / DE