Oscar von Sydow (18731936)
Ämbetsman och statsråd. 

Statsminister:
23 februari - 13 oktober 1921.

Politisk tendens:
Obunden.

Kuriosa:
Avskaffade dödsstraffet. Förutom Ramstedt den ende statsminister som inte varit riksdagsman.

Karriär:
Blev 1906 expeditionschef i civildepartementet och utnämndes 1911 till landshövding i Norrbottens län. I regeringarna Hammarskjöld och Swartz 191417 var han civilminister och inrättade 1914 Statens arbetslöshetskommission. Åren 1917-34 var han landshövding i Göteborg.

Efter De Geers plötsliga avgång i februari 1921 hade kungen svårt att finna en villig regeringsbildare så snart innan ett riksdagsval. När Branting avböjt ett andra erbjudande gick till sist uppdraget till ännu en landshövding, Oscar von Sydow. Han var påtänkt redan förra gången, men stod mer åt höger än vad som passade de valtaktiska övervägandena hos såväl högerledaren Lindman (som inte ville att regeringen skulle betraktas som "deras") som Branting (som inte ville ge makten åt högern).

Partierna visste också att von Sydow var mer hårdhudad och mer politiskt slipad än De Geer dy. Han ställde villkor och tänkte inte leda en handlingsförlamad och maktlös regering. Han krävde att socialdemokraterna skulle lova stödja regeringen i centrala frågor om statsinkomster och försvar. Trots uppgörelser röstades också den nya regeringens förslag ned av riksdagen. Oscar von Sydows bestående insats blev beslutet om att lägga fram proposition om dödsstraffets avskaffande, ett förslag som regeringen Edén arbetat fram men som blivit liggande. Efter valet avgick hans regering planenligt.

Från 1934 var han riksmarskalk.

 
Tillbaka
 
2001-01-12 / DE