Carl Bildt (f 1949)
Partiledare och riksdagsman 1979--.

Statsminister:
3 oktober 1991 - 6 oktober 1994.

Politisk tendens:
Moderata samlingspartiets ordförande.

Kuriosa:
Också farfars farfar, Gillis Bildt, var statsminister.

Karriär:
Studerade vid Stockholms universitet och var ordförande i Fria moderata studentförbundet 197374. Politisk sekreterare i Moderata samlingspartiet 197376. Åren 197678 var han sakkunnig för samordningsuppgifter inom regeringen och 197981 statssekreterare i regeringens samordningskanslier. I riksdagen var Bildt sitt partis utrikes- och säkerhetspolitiske expert.

Som partiledare från 1986 befäste han moderaternas ställning som största borgerliga parti och kunde 1991 bildade fyrpartiregering tillsammans med centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna. Regeringen liberaliserade regelverk, sålde ut statliga företag, förberedde Sveriges inträde i den Europeiska Unionen och startade byggandet av Öresundsbron. Bildt var själv ordförande i den IT-kommission regeringen bildade för att stimulera den nya informationsteknologin.

Den ekonomiska krisen skapade svåra problem och regeringen förhandlade fram flera krispaket tillsammans med det största oppositionspartiet, socialdemokraterna. Efter det borgerliga nederlaget i valet 1994 avgick hans regering.

Bildt verkade energiskt för svensk anslutning till EU, och hans utrikespolitiska kunnande har senare lett till prestigefyllda internationella uppdrag. I juni 1995 utsågs han till EU:s medlare i jugoslaviska kriget, och på hösten samma år fick han av ett femtiotal länder och organisationer i uppdrag att som High Representative för det internationella samfundet leda den civila återuppbyggnaden i Bosnien. Han återkom till Sverige för att driva valrörelse 1998, men då de borgerliga inte kunde återta regeringsmakten avgick han som partiordförande i augusti 1999. Är tjänstledig som riksdagsman för att som FN:s representant övervaka utvecklingen på Balkan.
 
Familj:
Föddes 15 juli 1949 i Halmstad. Fadern byrådirektör Nils Bildt och förbundssekr Kerstin (f Andersson-Alwå).
Gift 1974-75 med Kerstin, 1984-95 med Mia och 1997 med Anna Maria Corazza. Två barn.
 
Tillbaka
 
2000-01-16 / DE