AB EESTI MAJA - ESTNISKA HUSET

Ny styrelse

Under bolagsstämman den 18 maj 2015 valdes ny styrelse:

Ordförande: Peeter Pütsep

Verkställande direktör: Tiina Pintsaar

Ledamöter: Mango Kask, Peeter Kinnunen och Aho Rebas