Presentation : Sortiment : Beställning : Betalvillkor : Kontakt : Nytt : Startsidan
Ayn Rands böcker : Fiction : Non-fiction : Postuma : På svenska

Övriga böcker : Filosofi : Ekonomi : Pedagogik

Libertarianism: The Perversion of Liberty
 
Av Peter Schwartz
 

En pamflett på 63 sidor som bevisar att libertarianismen (som på svenska benämns nyliberalismen) är en fiende till friheten och kapitalismen. Peter Schwartz visar, med hjälp av många citat från dem själva, att nyliberaler är väsentligen subjektivister, anarkister och nihilister. De bara låtsas vara för förnuft och frihet.
 
"Den nyliberala rörelsen har utsatts för en del orättvis kritik. Konservativa klagar över att, med dess opposition till sådana sociala kontroller som lagar mot narkotika och pornografi, nyliberalismen sätter större värde på frihet än på ordning och tradition. Vänsterliberaler klagar över att, med dess opposition till sådana sociala förmåner som matkuponger och minimilöner, nyliberalismen sätter större värde på frihet än på medmänsklighet och humanism.
 
Men sanningen är att nyliberalismen förtjänar bara en fundamental kritik: den sätter inte värde på frihet."

63 sidor 50:-


Ayn Rands böcker : Fiction : Non-fiction : Postuma : På svenska
Övriga böcker : Filosofi : Ekonomi : Pedagogik
Presentation : Sortiment : Beställning : Betalvillkor : Kontakt : Nytt : Startsidan