Fågelföreningen i Norrköping
FiNk
 
 
 
 
FiNk finns nu på facebook, du finner oss här.
 
 
Rapphönan Östergötland
Information och senaste program hittar du här
 


   
 
Program 2016
   
  Lördag 17/9 Exkursion till Lövskären
  Vi besöker den på senare år upptäckta skärgårdslokalen i Arkösunds skärgård för att uppleva sjöfågelsträck och rastande fåglar. Samling sker kl. 07.00 vid Arkösunds hamn. Max antal deltagare är 7-8. Hemfärd cirka 15.00. Vid dåligt väder under lördag, är söndagen reservdag. Obligatorisk anmälan senast 15/9. Ansvarig: Fredrik Sahlin, tel. 076-1049700.
   
  Söndag 25/9 Flyttfåglar vid Leonardsberg
  Under senare år har noterats gott sträck av flyttfåglar förbi vår hemmalokal Leonardsberg. Vid två tillfällen (se även 9/10) besöker vi lokaleb för att ta del av flyttfåglarnas väg söderut. Vår förhoppning är att många rovfåglar, gäss, duvor och tättingar är i rörelse. Samling vid fågeltornet kl. 08.00. Eventuellt besöker vi närliggande Knivbergavägen, där det också sträcker förbi en hel del, men där framförallt brukar rasta många fåglar. Ansvarig: Fredrik Sahlin, tel. 076-1049700.
   
  Fredag-Söndag 30/9 - 2/10 Helgutflykt till Häradskär
  Vi besöker Häradskär i Gryts skärgård för att bekanta oss med ringmärkningen som äger rum på ön. Dessutom så är många fåglar under flyttning vid denna tid på året, vilket innebär att många spännande fåglar kan dyka upp på ön. Vi har möjlighet att få se prutgäss, lappsparvar, stenfalkar och naturligtvis en hel del kust och havsfåglar samt mycket annat. Det finns tio bäddar bokade med enkelt självhushåll. Kostnad för boende samt båtresa cirka 800 kronor. Anmälan till Stig Lindvall, tel. 070-6399660 senast en vecka innan avresa. Först till kvarn gäller.
   
  Söndag 9/10 Flyttfåglar vid Leonardsberg
  Vi gör ett andra besök vid Leonardsberg för att se vilka flyttfåglar som kan tänkas sträcka förbi eller rasta i området. Se programpunkt 25/9 för information.
   
  Torsdag 27/10 Teknik/Internet Afton
  Vi informerar hur man kan hålla sig informerad om vad som sker i våra marker, allt från hemsidor, fågelappar, line band och sms grupper. Vi bjuder även på en Fågel Quiz med ett trevligt pris. Kl. 19.00 i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7. Ansvarig: Malin Larsson, tel. 070-3309324 och Magnus Bergvall, tel. 070-2204816.
   
  Torsdag 10/11 En resa från Stilla Havs kusten till Klippiga Bergen
  Nils-Åke Andersson berättar och visar bilder från en resa i USA och Kanada. Närmare bestämt från delstaterna Washington och British Columbia. En resa från Stilla Havet till Klippiga bergen, med vadare, änder, lommar och skogssångare mm. Kl. 19.00 i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7. Ansvarig: Fredrik Sahlin, tel. 076-1049700.
   
  Söndag 13/11 Teknikrevolution inom flyttfågelforskningen
  Anders Hedenström, professor i teoretisk ekologi, Lunds Universitet, berättar och visar bilder kring flyttfågelforskningen. Kl. 15.00 i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7. Ansvarig: Stig Lindvall, tel. 070-6399660
   
  Lördag-Söndag 19-20/11 Kommunrally
  Tredje helgen i November har som brukligt sedan 2010 anordnats ett kommunrally i Östergötland. Det är en tävling mellan landskapets kommuner om att se så många fågelarter som möjligt under helg. Var med och hjälp Norrköping hitta fågelarter du också! För information hänvisas till vår hemsida.
   
  Söndag 27/11 Exkursion Bråvikens södra strand
  Vi besöker flera lokaler längs Bråviken innan vintern är kommen. Vi spanar av vid Marviken, Skenäs färjeläge, Järstad brygga och eventuellt någon mer lokal. Ofta ses stora flockar med alfågel, vigg, bergand och knipa. Samling kl. 08.00 vid Himmelstalundsbadets parkering. Ansvarig: Jesper Villaume, tel. 072-2300345.
   
  Skådarhjälpen
  En del av Musikhjälpen, en årlig insamling till välgörenhet som pågår under en veckas tid. Insamlade pengar skänks till det tema som aktuellt för året. Tanken är att man skänker minst 1 kr per art man hittar under aktuell period. Tävling om flest skådade arter sker såväl individuellt som per område. För mer information kring detta, se vår hemsida eller www.skadarhjalpen.se
   
  Söndag 15/1 Vinterfågelräkning
  Vi räknar övervintrande vattenbundna fåglar. Från Leonardsberg i östra Glan till Pampushamnen delar vi in sträckan i olika områden som fördelas mellan inventerarna. Detta arrangemang ingår i den årliga nationella sjöfågelräkningen. Anmäl dig gärna i förväg till Ulf Larsson, tel. 070-6684455 eller kom till Saltängsbron kl. 09.00.
   
   
  Program för andra lokalföreningar är lättast att finna via deras hemsidor:
  Naturskyddsföreningen i Finspång:
www.snffinspang.se
  Naturskyddsföreningen i Norrköping: www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping
  Linköpings fågelklubb:               
www.linkopingsfagelklubb.se
  Motala biologiska förening:      
www.motalabiologiskaforening.se
   
 
Alla dessa adresser går också lätt att nå via länkar från Östergötlands Ornitologiska Förenings hemsida: www.ogof.se
   
 
FÖRENINGSMÖTEN har vi om inget annat anges i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7. Ingen avgift tas ut av besökande.

EXKURSIONER utgår om inget annat sägs i programmet från Himmelstalundbadets parkering. Medtag gärna matsäck, oftast tar vi fikapaus på lämplig plats. Stövlar och regnkläder tas med vid behov.
Alla föreningsexkursioner- eller utflykter är lämpliga för såväl nybörjare som för mer vana skådare.
Vi ser gärna att nya medlemmar deltar!

Om inte annat anges under resp. programpunkt, sker resorna till exkursionsmålet med bil. Vid samåkning rekommenderar styrelsen att passagerare betalar 6 kr/mil till chauffören.
   
 
Programansvariga: Stig Lindvall, Malin Larsson, Magnus Bergvall, Jesper Villaume och Fredrik Sahlin.
Programgruppen tar gärna emot förslag på exkursioner och program för kommande föreningsmöten. Kontakta Fredrik Sahlin, tel. 076-1049700.
   
  Alla FiNk:s exkursioner sker i samarbete med Studiefrämjandet i Östergötland och Norrköpings kommun.