Österdalälven var fullständigt översvämmad.

                
Web site contents - Copyright Fly Riders -  2008, All rights reserved.