Radions Nyheter mer info!

En vanlig dag på jobbet...(Foto: Hans Engström).


Det var när jag arbetade på TV3 Direkt som jag kom på idén. Vi gjorde radionyheter år Radio Rix och åt NRJ. Men blev av med uppdraget efter några år eftersom vi ansågs för dyra. Sändningarna gick via satellit. Via en länkförbindelse som var öppen hela tiden. Och sådant kostar pengar. Samtidigt blev filformatet mp3 populärt för att sända ljud via internet. Så varför inte skicka nyhetssändningarna i mp3-format via Internet istället?

Jag la upp en hemsida på nätet och beskrev mina planer. Och med filer med nyhetssändningar för nedladdning. Ett 40-tal stationer visade intresse. Samtidigt lättade reglerna för närradion. Det blev möjligt för närradiostationer att sända ut vissa centralproducerade program. Som t ex nyheter.

Hösten -98 drog jag igång ett fullskaleexperiment på Mac. Med tre färska nyhetssändningar varje dag. Och några stationer var med och la ut sändningarna över etern. Det funkade utmärkt!

Men ledningen för TV3 Direkt trodde inte att det skulle gå att få lönsamhet i det här. Så projektet las på is.

Jag blev senare erbjuden att flytta över och göra nyheter åt Radio Rix. Och eftersom jag gärna vill jobba med radionyheter nappade jag på erbjudandet. Men inte heller Radio Rix, numera RIX FM vågade satsa på idén så projektet fick ligga kvar i frysboxen. Men 1999 fick jag en möjlighet att dra igång i egen regi. Och på den vägen är det!


Även små närradiostationer kunna ha råd med professionella nyhetssändningar! Därför tar jag bara 15:20 plus moms per nyhetssändning. (19:- inklusive moms). Vissa rabatter kan lämnas till den som tar många sändningar. Vi kan också erbjuda lokala nyhetssändningar.

Fakturering sker månadsvis i efterskott. Och fakturan ska betalas inom 30 dagar. Jag får hjälp med faktureringen av Söderbloms Factoringjtänst AB i Lund. (Innehar F-skattebevis 450215-6153).

Det finns också en möjlighet för stationer som så önskar att istället för en mp3-fil få ett manus på nyhetssändningen som de sedan kan läsa upp själva. Manuset kan skickas som e-post eller via fax. Kan vara bra också om datorn eller internetet pajar. Priser som ovan.

För PLR-stationeroch andra gäller särskilda priser. Kontakta Göran Lindemark för offert.

Garanti: Om det skulle hända att jag inte lyckas leverera någon utlovad nyhetssändning utgår naturligtvis ingen kostnad.
Alla sändningarna är omkring 2 minuter långa. Och innehåller inget om vad klockan är på dagen. Det gör att det går att sända ut nyheterna när man vill. Och inget hindrar ju att man kör samma sändning två eller fler gånger! Det går också lätt att lägga till egna lokala nyheter för den som vill vid valfri tidpunkt.

Sändningarna innehåller ingen nyhetsjingel, varken i början eller slutet. Stationerna kan därför använda sina egna nyhetsjinglar allt efter behag. Efter önskemål från användare lägger jag numera till 1 sekund tystnad i början och 3 sekunder tystnad på slutet.


I e-posten bifogas rubrikerna till den aktuella sändningen. Så att programledaren i studion kan locka lyssarna att hänga kvar, en sk "teaser".Händer det något stort mellan de ordinarie sändningarna kommer jag att skicka ut en uppdatgerad version.


Nyhetsfilen levereras i första hand som en bilaga till ett elektroniskt brev. Det har visat sig fungera bra. Men andra alternativ kan också bli aktuella. Som backup brukar jag också lägga ut filerna på en hemsida för nedhämtning om e-posten inte funkar. Filen kan nu också hämtas från ftp-server.


Vill du prova att tanka hem en sändning och lyssna hur det låter så klicka här: Exempel på ljudfil i mp3-format! Intresserade stationer kan också kostnadsfritt få prova på att tanka ner och använda våra nyheter under en vecka. Skriv ett e-brev till Göran Lindemark så lägger vi in din station i distributionslistan!


 

Denna sidan är senast uppdaterad av Göran Lindemark den 03 december 2016 15:38