Huvudkällan
 
Huvudkällan för de artiklar som finns i artikelarkivet är tidskriften Nya Fritänkaren.
 
Gunnar Ståldal grundade Nya Fritänkaren som organ för Humanisterna Stockholm och är fortfarande dess redaktör.
Nya Fritänkaren innehåller inlägg om etik och livsåskådning, vetenskap, skola, folkbildning etc., men från tidigare årgångangar också en rikhaltig samling klipp med kommentarer från dagspressen och från radio och TV.
 
 
 

       
Mejla till Gunnar:
gunnar.staldal@comhem.se