Artikelarkivet
 
Här publicerar vi ett urval av artiklar, varav de flesta tidigare har publicerats i Nya Fritänkaren.
Klicka på artikelrubriken för att läsa artikeln. Eller på provlänken för att läsa ett litet smakprov.
 
 
  01) Behöver vi verkligen religion?  
prov
  02) Sista striden det är!  
prov
  03) Islams skam  
prov
  04) Behövs Gud för moralen?  
prov
  05) Bibeln och vi  
prov
  06) En vaken iakttagare  
prov
  07) Hört i radio  
prov
  08) "Kristen etik återställer människovärdet"  
prov
  09) Kristendomen och de
mänskliga rättigheterna
 
prov
  10) Privatsaker  
prov
  11) Stympad mänsklighet  
prov
  12) Vetenskap och religion  
prov
  13) Vilken befrielse  
prov
  14) Vårt kulturarv  
prov
  15) Primitivt tänkande  
prov
  16) Högmässa med magdans  
prov
  17) Svar på vanliga invändningar
mot humanismen
 
prov
  18) Finns det något mer att säga
om fascismen och nazismen?
 
prov
  19) Humanism och kritiskt tänkande  
prov
  20) Antroposofi och ekofascism  
prov
  21) Bluffen med stort "B"  
prov

 
Här nedanför följer några smakprov ur dessa artiklar.
 
Behöver vi verkligen religion?
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Alltsedan Upplysningstiden för 250 år sedan har det blivit mer och mer omodernt att tala om religionernas sanning. Desto mer talar man om deras eventuella nytta. Faktum är ju det att om det finns tre tusen religioner i världen så måste med nödvändighet åtminstone 2999 av dem vara falska, eftersom de alla motsäger varandra."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 1
 
Sista striden det är!
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Den här sortens litteratur brukar kallas för apokalyptik. Ordet är grekiska och betyder "avslöjande". Poängen är att en profet har av Gud fått reda på vad som skall ske "i de yttersta tiderna". Ett lyckorike ligger inom räckhåll men först kommer en kort period av svåra prövningar."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 2
 
Islams skam
Av Ibn Warraq
Smakprov: "Islam är djupt kvinnofientlig. Islam är den grundläggande orsaken till förtrycket mot muslimska kvinnor och förblir det främsta hindret för förbättrandet av deras position. Islam har alltid betraktat kvinnor som varelser som är underlägsna på alla sätt: fysiskt, intellektuellt och moraliskt. Denna negativa syn är sanktionerad av Gud i Koranen..."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 3
 
Behövs Gud för moralen?
Av Theodore Shick, Jr
Denna artikel återges i förkortat skick. Och den innehåller några viktiga argument i sakfrågan.
Ur inledningen: "Fastän Platon redan för mer än 2.000 år sedan i dialogen Eutyphron påvisade att Gud och moralen är logiskt oberoende av varandra så är fortfarande tron att Gud behövs för moralen omfattad i vida kretsar."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 4
 
Bibeln och vi
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Jag har nu läst hela bibeln tre gånger sedan den kom ut förra hösten och jag måste säga att en sämre grund för vår etik är svår att upptäcka.
Till att börja med är språket oerhört grovt. Det vimlar av hotelser och förbannelser, och detta överallt, inte bara i moseböckerna där de allra gräsligaste olyckor kommer att drabba den som inte följer lagen till punkt och pricka."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 5
 
En vaken iakttagare
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Det som gör Darwin så intressant att läsa är att han alltid är en vaken iakttagare, men också på att han inte bara serverar blandade iakttagelser utan att han sätter in dem i ett sammanhang, låter dem fungera som bevis för en teori."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 6
 
Hört i radio
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Allhelgonaafton 2001, med repris Allhelgonadagen, ägnades större delen av programtiden i "Människor och tro" åt humanismen. Detta är något som vi har bönat och bett om i ett par decennier. Själv har jag skrivit minst ett dussin brev till Sveriges Radio med förslag om att den sekulära humanismen någon gång skall presenteras "inifrån". Så skedde nu."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 7
 
"Kristen etik återställer
människovärdet"

Av Gunnar Ståldal
Smakprov: " 'Kristen etik återställer människovärdet' är rubriken på ett inlägg av Alf Svensson i SvD den 7 februari år 2000. Man tycker sig ha hört det där förut. 'Den judisk-kristna traditionen'     det är därifrån etiken kommer. Struntar vi i den då får vi "våldsmättade stormar och vilsenhet" enligt partiledare Svensson."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 8
 
Kristendomen och de
mänskliga rättigheterna

Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "...på det hela taget kan man säga att kristendomen i vårt land knappast alls har betytt något positivt för dem som kämpat för mänskliga rättigheter, vare sig dessa gällde religionsfrihet, yttrandefrihet, eller rätten till frihet från nöd."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 9
 
Privatsaker
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Det skulle inte förvåna mig om någon 'vän av ordning' skulle polisanmäla just den här artikeln som du nu har läst med motiveringen att den är hets mot folkgrupp. Vi kan mycket väl snart vara där. Alltså vi kan hamna i ett läge där man inte ens får citera ur en stor eller liten religions skrifter eftersom citaten kan göra att dess anhängare blir förlöjligade."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 10
 
Stympad mänsklighet
Av Ashley Montagu
Smakprov: "När jag tagit del av den lärda litteraturen om liknande bruk i många andra kulturer blev jag på det klara med att subincisionen syftade till att få det manliga könsorganet att likna vulva och att blodsutgjutelse hade samma funktion som menstruationen."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 11
 
Vetenskap och religion
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Alltså om någon påstår något synnerligen remarkabelt såsom att han nyss fått besök av en gud eller en ängel eller att han sett någon livs levande människa bege sig upp i luften utan hjälp av vare sig flygplan eller ballong, då måste vi ställa extra stora krav på hans bevisning."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 12
 
Vilken befrielse
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Själv anser jag inte att Svenska kyrkan är en försumbar storhet i vårt samhälle. Nog måste det väl vara intressant att ta reda på vad den egentligen står för. Det kan man göra med hjälp av Befrielsen. Stora boken om kristen tro, som utgavs under "Svenska kyrkans jubelår" 1993."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 13
 
Vårt kulturarv
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Vi hade en gång en gemensam referensram utav anekdoter, tänkespråk och annat - men idag är det mesta av detta bortglömt. Hur många svenskar idag förstår t.ex. uttryck som "Memento mori", "Sic transit gloria mundi" eller "Dixi et salvavi animam meam"? Det är nog inte tillrådligt att använda dem i ett middagstal utan att samtidigt bifoga översättningen."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 14
 
Primitivt tänkande
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "En av religionens funktioner är alltså att svara på frågan "varför". Varför blev min farbror sjuk? Varför slog åskan ner i huset?
En annan funktion är att säkra god jaktlycka, goda skördar och en god hälsa.
En tredje av religionens funktioner är att ge sanktion åt de moraliska normerna."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 15
 
Högmässa med magdans
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Därmed kommer vi över till den tredje aspekten av en religion: tron eller läran. Som jag förstår det så är det i dag tveksamt om Svenska kyrkan har någon lära alls. Jag tror faktiskt att det i f.d. statskyrkan idag snarare är undantag än regel att prästen tror. Jag blev väldigt konfunderad när min egen konfirmationspräst åtskilliga år efter konfirmationen avslöjade att han egentligen aldrig hade trott på läran."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 16
 
Svar på vanliga invändningar
mot humanismen

Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Förnuftet förenar, religioner splittrar. Om man skall kunna föra ett samtal måste man bygga på en gemensam grund. Religionen är subjektiv och kan därför inte ena människor. Visst kan religiösa människor göra gott, men de kan också göra ont i gudens namn."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 17
 
Finns det något mer att säga
om fascismen och nazismen?

Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Ja, man skall inte kalla en auktoritär, konservativ regim, som stöder sig på armén, kyrkan och de stora jord­ägarna för fascistisk. Franco i Spanien var knappast fascist, inte heller Salazar i Portugal, liksom inte heller flertalet av diktatorerna i Latinamerika. Varför inte?"
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 18
 
Humanism och kritiskt tänkande
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Men finns det någon som tror att scientologer, antroposofer, Hare Krishna-anhängare, muslimer startar en friskola för att lära eleverna att kritiskt granska den egna rörelsens heliga skrifter?"
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 19
 
Antroposofi och ekofascism
Av Peter Staudenmaier
Smakprov: "...sambandet mellan Steiners rasindelade pseudoreligion och den framväxande nazismen grundar sig i mer än bara filosofiska paralleller. Antroposofin utövade ett markant praktiskt inflytande på den s.k. gröna flygeln av tysk fascism. [...] Några av [...] detaljerna i Steiners lära är föga kända utanför den antroposofiska rörelsen."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 20
 
Bluffen med stort "B"
Av Gunnar Ståldal
Smakprov: "Jag googlade på "Jesus" och fick 262 miljoner träffar. Jag hisnar inte slå upp alla dessa, men vi kan väl vara överens om att den här mannen är ganska omskriven. Som en jämförelse slog jag upp Julius Caesar och det namnet gav fem miljoner träffar, Augustus gav 44, Napoleon 40 och Lincoln 192 miljoner."
Läs hela artikeln - Till artikelrubrik 21
 
 
Möjlighet att kommentera
Gunnar tar gärna emot dina reaktioner på texterna! Du är välkommen att mejla till Gunnar och ge honom dina synpunkter:
gunnar.staldal@comhem.se
 
Till artikelrubriklistan

 

       
Mejla till Gunnar:
gunnar.staldal@comhem.se