Kista inne i ugnen

Kremering

Den första kremationen i Sverige under modern tid ägde rum år 1886.

Det var först på 1930-talet som kremering eller eldbegängelse som det också kallas blev allmänt accepterad.

Kista brinner Kistan måste vara av brännbart material och är nödvändig för att kroppen skall kunna kremeras.
Kistan antänds Den höga temperaturen i ugnen antänder kistan.
Temperaturen i ugnen är 800-1000° C.
Cranium brinner i krematorieugnen
Kremeringen av en vuxen person tar från 1 till 1 1/2 timme.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium