Aska strös i Minneslund

Minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick där askan antingen strös eller grävs ner på ett område på kyrkogården.

Att begravas i minneslunden är anonymt. Ingen skall veta exakt var askan ligger.

Aska strös i Minneslund

Askan grävs ner under en gräsmatta eller strös i en skogsdunge. Aska strös aldrig över snö.

För att kunna bearbeta sin sorg kan det vara viktigt att det finns en grav att gå till. Det är där man kan känna sin sorg och saknad. Därför är det viktigt att man noga tänker igenom om det är minneslunden man vill ha som gravplats.

Aska strös i Minneslund Anhöriga får inte närvara då aska strös eller grävs ner i minneslunden. Datumet för gravsättningen är dock inte hemligt. Gravsättningen tas om hand av personalen på kyrkogården eller krematoriet.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium