Kirurg med lever.

Transplantation

Att tala med sina anhöriga om hur man förhåller sej till en eventuell transplantation, gör det lättare för dessa att ta ett beslut ifall detta skulle bli aktuellt.

Till vänster: En kinesisk transplantationskirurg med levern.

Lever  

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium